بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیث اجتماعی / اس ام اس خانواده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صله رحم اعمال را پاكيزه، اموال را بسيار، بلا را دفع، حساب (قيامت) را آسان مى كند و مرگ را به تأخير مى اندازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صله رحم و نيكى، حساب (قيامت) را آسان مى كند و از گناهان جلوگيرى مى نمايد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صله رحم اخلاق را خوب، دست را بخشنده، جان را پاكيزه، روزى را زياد مى كند و مرگ را به تأخير مى اندازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدقه دادن، ده حسنه، قرض دادن، هجده حسنه، رابطه با برادران [دينى ]، بيست حسنه و صله رحم، بيست و چهار حسنه دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس با جان و مال خود در راه صله رحم كوشش كند، خداوند عزّوجلّ پاداش يكصد شهيد به او مى دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صله رحم، از بهترين خصلت هاى بزرگواران است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حفظ نعمت ها در صله رحم است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه مردم قطع رحم كنند، ثروت ها در دست افراد شرور قرار مى گيرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين صله رحم، خوددارى از آزار و اذيت خويشاوندان است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صله رحم نماييد و به برادران (دينى) خود نيكى كنيد، هر چند با سلام كردن خوب و يا جواب سلام خوب باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صله رحم، خانه ها را آباد و عمرها را طولانى مى كند، هر چند صله رحم كنندگان مردمان خوبى نباشند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بزرگترهايتان احترام بگذاريد و با كوچكترها مهربان باشيد و صله رحم نماييد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شكرگزارى فراوان و صله رحم، نعمت ها را زياد مى كنند و بر مُهلت زندگى مى افزايند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ طاعتى نيست كه پاداشش زودتر از صله ‏رحم برسد و مجازاتى سريع‏تر از مجازات ظلم و قطع ‏رحم نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نزدیکترین و سریعترین طاعت در ثواب ، پیوند با خویشان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه چیز است که در هـر که بـاشـد آقـا و سـرور است: خشـم فـرو خـوردن ، گذشت از بدکـردار ، کمک و صله رحـم بـا جـان و مـال.

گروه پیامک حدیث اجتماعی / اس ام اس خانواده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صله رحم اعمال را پاكيزه، اموال را بسيار، بلا را دفع، حساب (قيامت) را آسان مى كند و مرگ را به تأخير مى اندازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صله رحم و نيكى، حساب (قيامت) را آسان مى كند و از گناهان جلوگيرى مى نمايد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صله رحم اخلاق را خوب، دست را بخشنده، جان را پاكيزه، روزى را زياد مى كند و مرگ را به تأخير مى اندازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدقه دادن، ده حسنه، قرض دادن، هجده حسنه، رابطه با برادران [دينى ]، بيست حسنه و صله رحم، بيست و چهار حسنه دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس با جان و مال خود در راه صله رحم كوشش كند، خداوند عزّوجلّ پاداش يكصد شهيد به او مى دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صله رحم، از بهترين خصلت هاى بزرگواران است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حفظ نعمت ها در صله رحم است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه مردم قطع رحم كنند، ثروت ها در دست افراد شرور قرار مى گيرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين صله رحم، خوددارى از آزار و اذيت خويشاوندان است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صله رحم نماييد و به برادران (دينى) خود نيكى كنيد، هر چند با سلام كردن خوب و يا جواب سلام خوب باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صله رحم، خانه ها را آباد و عمرها را طولانى مى كند، هر چند صله رحم كنندگان مردمان خوبى نباشند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بزرگترهايتان احترام بگذاريد و با كوچكترها مهربان باشيد و صله رحم نماييد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شكرگزارى فراوان و صله رحم، نعمت ها را زياد مى كنند و بر مُهلت زندگى مى افزايند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ طاعتى نيست كه پاداشش زودتر از صله ‏رحم برسد و مجازاتى سريع‏تر از مجازات ظلم و قطع ‏رحم نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نزدیکترین و سریعترین طاعت در ثواب ، پیوند با خویشان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه چیز است که در هـر که بـاشـد آقـا و سـرور است: خشـم فـرو خـوردن ، گذشت از بدکـردار ، کمک و صله رحـم بـا جـان و مـال.