بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیت اخلاقی / اس ام اس ضد اخلاقیات و آثارش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرص انسان را به عيب هاى زيادى مبتلا مى كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مَثَلِ حريص به دنيا، مثل كرم ابريشم است كه هر چه بيشتر دور خود ببافد خارج شدن از پيله بر او سخت تر مى شود تا آن كه از غصه مى ميرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه خوددارى از حرام و ناپسند، مانع روزى مى شود و نه حرص روزىِ بيشتر مى آورد، كه روزى تقسيم شده و اجل حتمى است و حرص به سوى گناه مى كشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخل آن است كه آدمى آنچه را بخشيده است، تلف و آنچه را نگه داشته شرف بپندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس از خرج كردن مالى در راه خداپسندانه بخل ورزد، چند برابر آن را در راه غير خداپسندانه هزينه خواهد كرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اى على با ترسو مشورت مكن، زيرا او راه بيرون آمدن از مشكل را بر تو تنگ مى كند و با بخيل مشورت مكن، زيرا او تو را از هدفت باز مى دارد و با حريص مشورت مكن، زيرا او حريص بودن را در نظرت زيبا جلوه مى دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به درستى كه بخل و ظلم  و حرص، غريزه ها و تمايلات متعدد و پراكنده اى هستند كه سوءظن به خداوند آنها را جمع مى كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از حرص بپرهيزيد كه پيشينيان شما در نتيجه حرص هلاك شدند، حرص آنها را به بخل وادار كرد و بخيل شدند. به قطع رحم وادار كرد و قطع رابطه كردند با خويشاوندان. به بدى وادارشان كرد و بدكار شدند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غذاى سخاوتمند، داروست و غذاى بخيل، درد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخاوتمند، از غذاى مردم مى‏خورد، تا مردم از غذاى او بخورند، اما بخيل از غذاى مردم نمى‏خورد تا آنها نيز از غذاى او نخورند.

گروه پیامک حدیت اخلاقی / اس ام اس ضد اخلاقیات و آثارش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرص انسان را به عيب هاى زيادى مبتلا مى كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مَثَلِ حريص به دنيا، مثل كرم ابريشم است كه هر چه بيشتر دور خود ببافد خارج شدن از پيله بر او سخت تر مى شود تا آن كه از غصه مى ميرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه خوددارى از حرام و ناپسند، مانع روزى مى شود و نه حرص روزىِ بيشتر مى آورد، كه روزى تقسيم شده و اجل حتمى است و حرص به سوى گناه مى كشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخل آن است كه آدمى آنچه را بخشيده است، تلف و آنچه را نگه داشته شرف بپندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس از خرج كردن مالى در راه خداپسندانه بخل ورزد، چند برابر آن را در راه غير خداپسندانه هزينه خواهد كرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اى على با ترسو مشورت مكن، زيرا او راه بيرون آمدن از مشكل را بر تو تنگ مى كند و با بخيل مشورت مكن، زيرا او تو را از هدفت باز مى دارد و با حريص مشورت مكن، زيرا او حريص بودن را در نظرت زيبا جلوه مى دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به درستى كه بخل و ظلم  و حرص، غريزه ها و تمايلات متعدد و پراكنده اى هستند كه سوءظن به خداوند آنها را جمع مى كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از حرص بپرهيزيد كه پيشينيان شما در نتيجه حرص هلاك شدند، حرص آنها را به بخل وادار كرد و بخيل شدند. به قطع رحم وادار كرد و قطع رابطه كردند با خويشاوندان. به بدى وادارشان كرد و بدكار شدند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غذاى سخاوتمند، داروست و غذاى بخيل، درد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخاوتمند، از غذاى مردم مى‏خورد، تا مردم از غذاى او بخورند، اما بخيل از غذاى مردم نمى‏خورد تا آنها نيز از غذاى او نخورند.