بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیت اخلاقی / اس ام اس ضد اخلاقیات و آثارش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به يكديگر هديه بدهيد، زيرا كينه ها را از بين مى برد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بى گمان شيعيان ما دل هايشان از هر خيانت، كينه و فريبكارى پاك است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علت فتنه ها و آشوب ها كينه توزى است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس كينه را از خود دور كند، قلب و عقلش آسوده گردند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كينه، خوبى ها را نابود مى كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنيا كوچك تر و حقير تر و ناچيز تر از آن است كه در آن از كينه ها پيروى شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طمع ورزى ، بردگيِ هميشگى است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قربانگاه عقلها غالبا در پرتو طمعها است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طمع نداشتن به آنچه در نزد مردم است، (نشان) عزت نفس و بلند همتى است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ھیچ آزى [در شايستگى] ھمانند رقابت براى رسیدن به درجات عالیه نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ریشه های کفر سه چیز است: حرص و بزرگ منشی نمودن و حسد ورزیدن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حريص به دنيا، همانند كرم ابريشم است كه هر چه بيشتر دور خود مى‏تند، خارج شدن از پيله بر او سخت‏تر مى‏شود، تا آن‏كه از غصه مى‏ميرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرص و تكبّر و حسادت، انگيزه‏ هاى فرو رفتن در گناهانند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذليل ترين مردم، كسى است كه طمعكار، حريص و وسوسه گر باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از حرص، با قناعت انتقام بگير، چنان كه با قصاص از دشمن انتقام مى گيرى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بى نيازترين بى نيازان كسى است كه اسير حرص نباشد.

گروه پیامک حدیت اخلاقی / اس ام اس ضد اخلاقیات و آثارش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به يكديگر هديه بدهيد، زيرا كينه ها را از بين مى برد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بى گمان شيعيان ما دل هايشان از هر خيانت، كينه و فريبكارى پاك است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علت فتنه ها و آشوب ها كينه توزى است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس كينه را از خود دور كند، قلب و عقلش آسوده گردند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كينه، خوبى ها را نابود مى كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنيا كوچك تر و حقير تر و ناچيز تر از آن است كه در آن از كينه ها پيروى شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طمع ورزى ، بردگيِ هميشگى است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قربانگاه عقلها غالبا در پرتو طمعها است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طمع نداشتن به آنچه در نزد مردم است، (نشان) عزت نفس و بلند همتى است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ھیچ آزى [در شايستگى] ھمانند رقابت براى رسیدن به درجات عالیه نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ریشه های کفر سه چیز است: حرص و بزرگ منشی نمودن و حسد ورزیدن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حريص به دنيا، همانند كرم ابريشم است كه هر چه بيشتر دور خود مى‏تند، خارج شدن از پيله بر او سخت‏تر مى‏شود، تا آن‏كه از غصه مى‏ميرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرص و تكبّر و حسادت، انگيزه‏ هاى فرو رفتن در گناهانند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذليل ترين مردم، كسى است كه طمعكار، حريص و وسوسه گر باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از حرص، با قناعت انتقام بگير، چنان كه با قصاص از دشمن انتقام مى گيرى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بى نيازترين بى نيازان كسى است كه اسير حرص نباشد.