بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیت اخلاقی / اس ام اس ضد اخلاقیات و آثارش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان هيچ جرعه اى ننوشيد كه نزد خدا از جرعه خشمى كه براى رضاى خدا فرو خورد بهتر باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدانيد كه بهترين انسان ها كسانى هستند كه دير به خشم آيند و زود راضى شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تعريف بيش از استحقاق، چاپلوسى و كمتر از استحقاق، از ناتوانى در سخن و يا حسد است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسد، بدن را فرسوده و عليل مى كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آفرين بر حسادت ! چه عدالت پيشه است ! پيش از همه صاحب خود را مى كشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از حسادت بپرهيزيد، زيرا حسد نيكى ها را مى خورد چنان كه آتش هيزم را مى خورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در برآوردن نيازهاى خود از پنهان كارى كمك بگيريد، زيرا هر صاحب نعمتى مورد حسد واقع مى شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسادت نتيجه اى جز زيان و ناراحتى كه دلت را سست و تنت را بيمار مى گرداند به بار نمى آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسادت عيبى رسوا و بخلى سهمگين است و حسود تا به آرزوى خود درباره محسودش نرسد آرام نمى گيرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هديه دادن، كينه‏ ها را از سينه ‏ها مى ‏برد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كينه ‏توز، روحش در عذاب است و اندوهش دو چندان.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسود زود خشمگين مى شود و دير كينه از دلش مى رود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلايه كردن كليد سرسنگينى و بهتر از كينه است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در هنگام سختى ها و گرفتارى ها كينه ها از بين مى رود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برادرت را با همان وضعى كه دارد تحمل كن و زياد سرزنش نكن، زيرا اين كار كينه مى آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براى دِرو كردن بدى از سينه ديگران، آن را از سينه خودت ريشه كَن كُن.

گروه پیامک حدیت اخلاقی / اس ام اس ضد اخلاقیات و آثارش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان هيچ جرعه اى ننوشيد كه نزد خدا از جرعه خشمى كه براى رضاى خدا فرو خورد بهتر باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدانيد كه بهترين انسان ها كسانى هستند كه دير به خشم آيند و زود راضى شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تعريف بيش از استحقاق، چاپلوسى و كمتر از استحقاق، از ناتوانى در سخن و يا حسد است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسد، بدن را فرسوده و عليل مى كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آفرين بر حسادت ! چه عدالت پيشه است ! پيش از همه صاحب خود را مى كشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از حسادت بپرهيزيد، زيرا حسد نيكى ها را مى خورد چنان كه آتش هيزم را مى خورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در برآوردن نيازهاى خود از پنهان كارى كمك بگيريد، زيرا هر صاحب نعمتى مورد حسد واقع مى شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسادت نتيجه اى جز زيان و ناراحتى كه دلت را سست و تنت را بيمار مى گرداند به بار نمى آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسادت عيبى رسوا و بخلى سهمگين است و حسود تا به آرزوى خود درباره محسودش نرسد آرام نمى گيرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هديه دادن، كينه‏ ها را از سينه ‏ها مى ‏برد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كينه ‏توز، روحش در عذاب است و اندوهش دو چندان.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسود زود خشمگين مى شود و دير كينه از دلش مى رود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلايه كردن كليد سرسنگينى و بهتر از كينه است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در هنگام سختى ها و گرفتارى ها كينه ها از بين مى رود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برادرت را با همان وضعى كه دارد تحمل كن و زياد سرزنش نكن، زيرا اين كار كينه مى آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براى دِرو كردن بدى از سينه ديگران، آن را از سينه خودت ريشه كَن كُن.