بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیت اخلاقی / اس ام اس ضد اخلاقیات و آثارش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك درهم ربا نزد خداوند سنگين تر است از هفتاد بار زنا كردن با محارم در خانه خدا.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردی به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله عرض کرد: ای رسول خدا چیزی به من بیاموز، حضرت فرمود: برو و خشمگین مشو.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که جلوی خشمش را بگیرد خداوند نقصها و کاستی های او را می پوشاند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز در خشم گرفتن شتاب مکن چرا که به صورت عادت بر تو مسلّط می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که خشمش را از مردمان باز دارد خداوند نیز در روز قیامت عذابش را از او باز می دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه چیز است که در هـر که بـاشـد آقـا و سـرور است: خشـم فـرو خـوردن ،گذشت از بدکـردار، کمک و صله رحـم بـا جـان و مـال.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خشم درآوردن و شرمنده ساختن دوست، مقدمه جدایی از اوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دیدن یکدیگر روید تا یکدیگر را دوست داشته باشید و دست یکدیگر را بفشارید و به هم خشم نگیرید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با هوا و هوس خود جهاد كن، بر خشمت مسلّط شو و با عادتهاى بد خود مخالفت كن تا نفست پاكيزه شود، عقلت به كمال برسد و از پاداش پروردگارت بهره كامل ببرى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با خشم، تربيت {ممكن} نيست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدانيد كه خشم پاره آتشى در دل انسان است. مگر چشمان سرخش و رگ هاى گردنش را [هنگام خشم] نديده اند. هر كس چنين احساسى پيدا كرد، روى زمين بنشيند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر زيردستان خشمگين شدن نشانه پَستى است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس سه بار بر تو خشم گرفت ولى به تو بد نگفت، او را براى خود به دوستى انتخاب كن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسى كه هنگام خشم خوددار نباشد، از ما نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تواناترين مردم در تشخيص درست كسى است كه خشمگين نشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خشم هم نشين بسيار بدى است: عيب ها را آشكار، بدى ها را نزديك و خوبى ها را دور مى كند.

گروه پیامک حدیت اخلاقی / اس ام اس ضد اخلاقیات و آثارش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك درهم ربا نزد خداوند سنگين تر است از هفتاد بار زنا كردن با محارم در خانه خدا.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردی به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله عرض کرد: ای رسول خدا چیزی به من بیاموز، حضرت فرمود: برو و خشمگین مشو.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که جلوی خشمش را بگیرد خداوند نقصها و کاستی های او را می پوشاند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز در خشم گرفتن شتاب مکن چرا که به صورت عادت بر تو مسلّط می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که خشمش را از مردمان باز دارد خداوند نیز در روز قیامت عذابش را از او باز می دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه چیز است که در هـر که بـاشـد آقـا و سـرور است: خشـم فـرو خـوردن ،گذشت از بدکـردار، کمک و صله رحـم بـا جـان و مـال.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خشم درآوردن و شرمنده ساختن دوست، مقدمه جدایی از اوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دیدن یکدیگر روید تا یکدیگر را دوست داشته باشید و دست یکدیگر را بفشارید و به هم خشم نگیرید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با هوا و هوس خود جهاد كن، بر خشمت مسلّط شو و با عادتهاى بد خود مخالفت كن تا نفست پاكيزه شود، عقلت به كمال برسد و از پاداش پروردگارت بهره كامل ببرى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با خشم، تربيت {ممكن} نيست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدانيد كه خشم پاره آتشى در دل انسان است. مگر چشمان سرخش و رگ هاى گردنش را [هنگام خشم] نديده اند. هر كس چنين احساسى پيدا كرد، روى زمين بنشيند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر زيردستان خشمگين شدن نشانه پَستى است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس سه بار بر تو خشم گرفت ولى به تو بد نگفت، او را براى خود به دوستى انتخاب كن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسى كه هنگام خشم خوددار نباشد، از ما نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تواناترين مردم در تشخيص درست كسى است كه خشمگين نشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خشم هم نشين بسيار بدى است: عيب ها را آشكار، بدى ها را نزديك و خوبى ها را دور مى كند.