بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیت اخلاقی / اس ام اس ضد اخلاقیات و آثارش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وليمه (سور) دادن، روز اول حق است و روز دوم احسان، از دو روز كه گذشت، خودنمايى و شهرت‏طلبى است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امام سجّاد علیه السلام مردى را ديد كه طواف كعبه مى ‏كند و مى ‏گويد: بار خدايا ! به من صبر عطا فرما. دستى به شانه او زد و فرمود : بلا مى‏ طلبى؟ بگو: بار خدايا! به من عافيت و شكر بر عافيت عطا فرما.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن و مـرد مـؤمن پـيوسته در جـان و مـال و فرزندشان گرفتار بلا مى ‏شوند تا آن كه بدون گناه ، خدا را ديدار كنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سويق، تلخه را از تن، و بلغم را از معده، كاملاً جدا مى ‏كند و هفتاد گونه بلا را دور مى ‏سازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس در هر روز صد مرتبه لا حَوْلَ وَ لا قُوَّةَ اِلاّ بِاللّه‏ِ بگويد، خداوند هفتاد نوع بلا را از او دفع مى‏ كند، كه كوچكترين آن غم و اندوه است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ بنده ‏اى حقیقت ایمانش را کامل نمى ‏کند مگر این که در او سه خصلت باشد: شناخت عمیق در دین ، تدبیر نیکو در زندگى، و شکیبایى در مصیبت‏ها و بلاها.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صله رحم، اعمال را پاكيزه، اموال را بسيار، بلا را برطرف و حساب (قيامت) را آسان مى ‏كند و مرگ را به تأخير مى ‏اندازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نـتيجه دروغ ، خـوارى در دنـيا و عـذاب در آخرت است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنى به سبب آن كه گربه‏اى را بسته بود ، تا از تشنگى مُرد ، به عذاب گرفتار آمد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيمارى براى مؤمن ، تطهير و رحمت ، و براى كافر ، عذاب و لعنت است . بيمارى ، همدم مؤمن مى‏ماند ، تا هنگامى كه هيچ گناهى بر وى نباشد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـر تـو بـاد خواندن قرآن؛ زيرا خواندن آن كفّاره گناهان است و پرده‏اى در برابر آتش و موجب ايمنى از عذاب.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آيا شما را از فقيهِ حقيقى آگاه نكنم؟ كسى كه در معاصى خدا به مردم جواز ندهد و از رحمت خدا نوميدشان نكند و از مكر و عذاب خدا آسوده خاطرشان نسازد و از قرآن ، به چيز ديگر رو نكند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند امتى را عذاب نخواهد کرد، مگر در وقتى که نسبت به حقوق برادران نیازمند خود سستى نمایند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند برای دلها و بدنها کیفرهایی دارد:تنگی در معیشت، ستی در عبادت و به هیچ وجه بنده ای کیفری بزرگتر از قساوت قلب چشانده نشده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم آنگاه كه ظالم را ببينند و او را باز ندارند، انتظار مى‏رود كه خداوند همه را به عذاب خود گرفتار سازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه زنا و ربا در جايى آشكار شود، مردم آنجا خود را در عذاب خدا افكنده اند.

گروه پیامک حدیت اخلاقی / اس ام اس ضد اخلاقیات و آثارش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وليمه (سور) دادن، روز اول حق است و روز دوم احسان، از دو روز كه گذشت، خودنمايى و شهرت‏طلبى است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امام سجّاد علیه السلام مردى را ديد كه طواف كعبه مى ‏كند و مى ‏گويد: بار خدايا ! به من صبر عطا فرما. دستى به شانه او زد و فرمود : بلا مى‏ طلبى؟ بگو: بار خدايا! به من عافيت و شكر بر عافيت عطا فرما.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن و مـرد مـؤمن پـيوسته در جـان و مـال و فرزندشان گرفتار بلا مى ‏شوند تا آن كه بدون گناه ، خدا را ديدار كنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سويق، تلخه را از تن، و بلغم را از معده، كاملاً جدا مى ‏كند و هفتاد گونه بلا را دور مى ‏سازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس در هر روز صد مرتبه لا حَوْلَ وَ لا قُوَّةَ اِلاّ بِاللّه‏ِ بگويد، خداوند هفتاد نوع بلا را از او دفع مى‏ كند، كه كوچكترين آن غم و اندوه است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ بنده ‏اى حقیقت ایمانش را کامل نمى ‏کند مگر این که در او سه خصلت باشد: شناخت عمیق در دین ، تدبیر نیکو در زندگى، و شکیبایى در مصیبت‏ها و بلاها.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صله رحم، اعمال را پاكيزه، اموال را بسيار، بلا را برطرف و حساب (قيامت) را آسان مى ‏كند و مرگ را به تأخير مى ‏اندازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نـتيجه دروغ ، خـوارى در دنـيا و عـذاب در آخرت است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنى به سبب آن كه گربه‏اى را بسته بود ، تا از تشنگى مُرد ، به عذاب گرفتار آمد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيمارى براى مؤمن ، تطهير و رحمت ، و براى كافر ، عذاب و لعنت است . بيمارى ، همدم مؤمن مى‏ماند ، تا هنگامى كه هيچ گناهى بر وى نباشد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـر تـو بـاد خواندن قرآن؛ زيرا خواندن آن كفّاره گناهان است و پرده‏اى در برابر آتش و موجب ايمنى از عذاب.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آيا شما را از فقيهِ حقيقى آگاه نكنم؟ كسى كه در معاصى خدا به مردم جواز ندهد و از رحمت خدا نوميدشان نكند و از مكر و عذاب خدا آسوده خاطرشان نسازد و از قرآن ، به چيز ديگر رو نكند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند امتى را عذاب نخواهد کرد، مگر در وقتى که نسبت به حقوق برادران نیازمند خود سستى نمایند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند برای دلها و بدنها کیفرهایی دارد:تنگی در معیشت، ستی در عبادت و به هیچ وجه بنده ای کیفری بزرگتر از قساوت قلب چشانده نشده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم آنگاه كه ظالم را ببينند و او را باز ندارند، انتظار مى‏رود كه خداوند همه را به عذاب خود گرفتار سازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه زنا و ربا در جايى آشكار شود، مردم آنجا خود را در عذاب خدا افكنده اند.