بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیت اخلاقی / اس ام اس ضد اخلاقیات و آثارش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه از کاری ترسیدی خود را در آن بینداز زیرا ترس از آن کار بزرگتر از خود آن کار است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدانيد، كه آرزو خرد را دچار غفلت مى ‏سازد و ياد خدا را به فراموشى مى ‏سپارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اى مـردم ! از خـدا بترسيد ؛ زيرا هيچ كـسى عبث آفريده نشده ‏است، تا به سرگرمى و غفلت گذراند و مهمل رها نشده است تا بيهودگى كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس از دشمن خود غافل شود دسیسه ها او را به خود آورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سكوت مؤمن تفكر و .... سكوت منافق غفلت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واى بر آن‏كه در خواب (غفلت) است! چه زيانكار است! عمر او كوتاه شده است و پاداش او كم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس مشتاق بهشت است، به سوى نيكى‏ ها مى ‏شتابد و هر كس از جهنم بترسد، از هوا و هوس روى مى ‏گرداند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حيا از ايمان و ايمان در بهشت است و بد زبانى از بى‏ مهرى و بدرفتارى است و بدرفتارى در جهنم است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوگند به آن كس كه مرا نويد دهنده برانگيخت، خداوند هرگز يكتا پرست را در آتش عذاب ندهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به عيسى علیه السلام وحى شد كه : جهنم سراى جباران و سركشان ظالم است و جايگاه هر تندخوى خشن و هر متكبر مغرورى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهنّم را درى است كه جز كسى كه با معصيت خداى تعالى خشم خود را فرونشاند، از آن وارد نمى ‏شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولين كسى كه به جهنم مى‏ رود فرمانرواى قدرتمندى است كه به عدالت رفتار نمى‏ كند و ثروتمندى كه حقوق مالى خود را نمى‏ پردازد و نيازمند متكبر.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو چيز ميان تهى بيش از همه مردم را به جهنم مى ‏برد: دهان و شرمگاه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كم عذاب‏ترين اهل جهنم دو كفش از آتش به پا دارد كه از حرارت آنها مغزش به جوش مى‏آيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر يك سطل از چرك و خون دوزخيان در شرق عالم ريخته شود بر اثر آن جمجمه كسانى كه در غرب عالمند به جوش مى ‏آيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس ظاهرش بهتر از باطنش باشد، ترازويش سبك آيد.

گروه پیامک حدیت اخلاقی / اس ام اس ضد اخلاقیات و آثارش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه از کاری ترسیدی خود را در آن بینداز زیرا ترس از آن کار بزرگتر از خود آن کار است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدانيد، كه آرزو خرد را دچار غفلت مى ‏سازد و ياد خدا را به فراموشى مى ‏سپارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اى مـردم ! از خـدا بترسيد ؛ زيرا هيچ كـسى عبث آفريده نشده ‏است، تا به سرگرمى و غفلت گذراند و مهمل رها نشده است تا بيهودگى كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس از دشمن خود غافل شود دسیسه ها او را به خود آورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سكوت مؤمن تفكر و .... سكوت منافق غفلت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واى بر آن‏كه در خواب (غفلت) است! چه زيانكار است! عمر او كوتاه شده است و پاداش او كم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس مشتاق بهشت است، به سوى نيكى‏ ها مى ‏شتابد و هر كس از جهنم بترسد، از هوا و هوس روى مى ‏گرداند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حيا از ايمان و ايمان در بهشت است و بد زبانى از بى‏ مهرى و بدرفتارى است و بدرفتارى در جهنم است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوگند به آن كس كه مرا نويد دهنده برانگيخت، خداوند هرگز يكتا پرست را در آتش عذاب ندهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به عيسى علیه السلام وحى شد كه : جهنم سراى جباران و سركشان ظالم است و جايگاه هر تندخوى خشن و هر متكبر مغرورى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهنّم را درى است كه جز كسى كه با معصيت خداى تعالى خشم خود را فرونشاند، از آن وارد نمى ‏شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولين كسى كه به جهنم مى‏ رود فرمانرواى قدرتمندى است كه به عدالت رفتار نمى‏ كند و ثروتمندى كه حقوق مالى خود را نمى‏ پردازد و نيازمند متكبر.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو چيز ميان تهى بيش از همه مردم را به جهنم مى ‏برد: دهان و شرمگاه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كم عذاب‏ترين اهل جهنم دو كفش از آتش به پا دارد كه از حرارت آنها مغزش به جوش مى‏آيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر يك سطل از چرك و خون دوزخيان در شرق عالم ريخته شود بر اثر آن جمجمه كسانى كه در غرب عالمند به جوش مى ‏آيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس ظاهرش بهتر از باطنش باشد، ترازويش سبك آيد.