بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیت اخلاقی / اس ام اس سخن و زبان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بپرهيز از كارى كه موجب عذرخواهى می ‏شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام را رواج ده تا خير و بركت خانه ‏ات زياد شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه دوست ندارى درباره‏ ات گفته شود، درباره ديگران مگوى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مؤمن، خاموشى اختيار مى‏كند تا سالم بماند و سخن مى‏گويد تا سودى ببرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم را با غیر زبانتان بخوانید تا از شما پارسایی و کوشش و نماز و خوبی را ببینند زیرا این امور آنان را به سوی حق فرا می خواند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همانا نفرت انگیزترین مخلوق خدا بنده ای است که مردم از شرّ زبان او پرهیز می کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس تا زبانش را نگه ندارد از گناهان در امان نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس خشمش را برطرف سازد، خداوند كيفرش را از او بردارد و هر كس زبانش را نگه دارد، خداوند عيبش را بپوشاند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زبان خود را به نرمگويى و سلام كردن عادت ده، تا دوستانت زياد و دشمنانت كم شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 بهشتى ‏ها چهار نشانه دارند: روى گشاده، زبان نرم، دل مهربان و دستِ دهنده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به راستى كه اين زبان كليد همه خوبى‏ ها و بدى‏ هاست پس شايسته است كه مؤمن زبان خود را مُهر و موم كند، همان گونه كه (صندوق) طلا و نقره خود را مُهر و موم مى‏ كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرهيزكارى منافق جز در زبانش ظاهر نمى ‏شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر زبان مؤمن نورى (الهى) است و درخشان و برزبان منافق شيطانى است كه سخن مى‏گويد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيش از آن كه زبانت تو را به زندان طولانى و هلاكت درافكند، او را زندانى كن، زيرا هيچ چيز به اندازه زبانى كه از جاده صواب منحرف مى شود و به جواب دادن مى شتابد، سزاوار زندانى شدن دراز مدّت نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه خداوند بخواهد بنده اى را رسوا كند، از طريق زبانش او را رسوا مى كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زبان، درنده اى است كه اگر رها شود، گاز مى گيرد.

گروه پیامک حدیت اخلاقی / اس ام اس سخن و زبان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بپرهيز از كارى كه موجب عذرخواهى می ‏شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام را رواج ده تا خير و بركت خانه ‏ات زياد شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه دوست ندارى درباره‏ ات گفته شود، درباره ديگران مگوى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مؤمن، خاموشى اختيار مى‏كند تا سالم بماند و سخن مى‏گويد تا سودى ببرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم را با غیر زبانتان بخوانید تا از شما پارسایی و کوشش و نماز و خوبی را ببینند زیرا این امور آنان را به سوی حق فرا می خواند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همانا نفرت انگیزترین مخلوق خدا بنده ای است که مردم از شرّ زبان او پرهیز می کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس تا زبانش را نگه ندارد از گناهان در امان نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس خشمش را برطرف سازد، خداوند كيفرش را از او بردارد و هر كس زبانش را نگه دارد، خداوند عيبش را بپوشاند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زبان خود را به نرمگويى و سلام كردن عادت ده، تا دوستانت زياد و دشمنانت كم شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 بهشتى ‏ها چهار نشانه دارند: روى گشاده، زبان نرم، دل مهربان و دستِ دهنده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به راستى كه اين زبان كليد همه خوبى‏ ها و بدى‏ هاست پس شايسته است كه مؤمن زبان خود را مُهر و موم كند، همان گونه كه (صندوق) طلا و نقره خود را مُهر و موم مى‏ كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرهيزكارى منافق جز در زبانش ظاهر نمى ‏شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر زبان مؤمن نورى (الهى) است و درخشان و برزبان منافق شيطانى است كه سخن مى‏گويد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيش از آن كه زبانت تو را به زندان طولانى و هلاكت درافكند، او را زندانى كن، زيرا هيچ چيز به اندازه زبانى كه از جاده صواب منحرف مى شود و به جواب دادن مى شتابد، سزاوار زندانى شدن دراز مدّت نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه خداوند بخواهد بنده اى را رسوا كند، از طريق زبانش او را رسوا مى كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زبان، درنده اى است كه اگر رها شود، گاز مى گيرد.