بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیت اخلاقی / اس ام اس سخن و زبان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستگو در آستانه نجات و بزرگوارى است و دروغگو در لبه پرتگاه و خوارى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چهار چيز است كه به هر كس داده شود خير دنيا و آخرت به او داده شده است: راستگويى، اداء امانت، حلال خورى و خوش اخلاقى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستگو را نخستين كسى كه تصديق مى كند، خداى عز و جل است كه مى داند او راستگوست و نيز نفس او تصديقش مى كند كه مى داند راستگوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداى عزوجل هيچ پيامبرى را نفرستاد، مگر با راستگويى، و برگرداندن امانت به نيكوكار و يا بدكار.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راست ترين سخن و رساترين پند و بهترين داستان، كتاب خداست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخن نیک را از هر کسی ، هر چند به آن عمل نکند ، فرا گیرید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین چیزی را که دوست دارید درباره شما بگویند ، درباره مردم بگویید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با اخلاق نيكو، گفتار نرم مى‏شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين سخن، كتاب خدا و بهترين روش، روش پيامبر صلی الله علیه و آله و بدترين امور بدعت‏هاست (پديده ‏هاى مخالف دين).

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه دوست ندارى درباره ‏ات گفته شود، درباره ديگران مگوى.                                               

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مؤمن سكوت می ‏كند تا سالم ماند و سخن می‏ گويد تا سود برد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خنديدنِ بى تعجّب [و بى جا] يا راه رفتن و سخن گفتنِ بى ادبانه بپرهيز.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخن طیب و پاکیزه را از هر که گفت بگیرید،‌ اگر چه او خود،‌ بدان عمل نکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عريف بيش از استحقاق، چاپلوسى و كمتر از استحقاق، از ناتوانى در سخن و يا حسد است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از به زبان آوردن سخنان زشت بر حذر باش. زیرا فرومایگان را گرد تو جمع می کند و گرانمایگان را از تو فراری می دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مبغوض‏ترين خلق خدا بنده ‏اى است كه مردم از زبان او بترسند.

گروه پیامک حدیت اخلاقی / اس ام اس سخن و زبان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستگو در آستانه نجات و بزرگوارى است و دروغگو در لبه پرتگاه و خوارى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چهار چيز است كه به هر كس داده شود خير دنيا و آخرت به او داده شده است: راستگويى، اداء امانت، حلال خورى و خوش اخلاقى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستگو را نخستين كسى كه تصديق مى كند، خداى عز و جل است كه مى داند او راستگوست و نيز نفس او تصديقش مى كند كه مى داند راستگوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداى عزوجل هيچ پيامبرى را نفرستاد، مگر با راستگويى، و برگرداندن امانت به نيكوكار و يا بدكار.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راست ترين سخن و رساترين پند و بهترين داستان، كتاب خداست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخن نیک را از هر کسی ، هر چند به آن عمل نکند ، فرا گیرید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین چیزی را که دوست دارید درباره شما بگویند ، درباره مردم بگویید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با اخلاق نيكو، گفتار نرم مى‏شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين سخن، كتاب خدا و بهترين روش، روش پيامبر صلی الله علیه و آله و بدترين امور بدعت‏هاست (پديده ‏هاى مخالف دين).

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه دوست ندارى درباره ‏ات گفته شود، درباره ديگران مگوى.                                               

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مؤمن سكوت می ‏كند تا سالم ماند و سخن می‏ گويد تا سود برد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خنديدنِ بى تعجّب [و بى جا] يا راه رفتن و سخن گفتنِ بى ادبانه بپرهيز.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخن طیب و پاکیزه را از هر که گفت بگیرید،‌ اگر چه او خود،‌ بدان عمل نکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عريف بيش از استحقاق، چاپلوسى و كمتر از استحقاق، از ناتوانى در سخن و يا حسد است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از به زبان آوردن سخنان زشت بر حذر باش. زیرا فرومایگان را گرد تو جمع می کند و گرانمایگان را از تو فراری می دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مبغوض‏ترين خلق خدا بنده ‏اى است كه مردم از زبان او بترسند.