بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیت اخلاقی / اس ام اس سخن و زبان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين شروع كارها صداقت و راستگويى و بهترين پايان آنها وفا است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستگو را نخستين كسى كه تصديق مى كند، خداى عزوجل است كه مى داند او راستگوست و نيز نفس او تصديقش مى كند كه مى داند راستگوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نزديك ترين شما به من در قيامت، راستگوترين، امانتدارترين، وفادارترين به عهد، خوش اخلاق ترين و نزديك ترين شما به مردم است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مى خواهيد كه خدا و پيغمبر شما را دوست بدارند وقتى امانتى به شما سپردند رد كنيد و چون سخن گوييد راست گوييد و با همسايگان خود به نيكى رفتار نماييد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امام صادق عليه السلام به بعضى از شيعيان خود فرمودند: بر شما لازم است پرهيزكارى و تلاش و راستگويى و امانت دارى و چنگ زدن به مذهب خود، زيرا هر يك از شما به هنگام جان دادن، غبطه او را خواهند خورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس راستگوتر است سخن مردم را بيشتر باور مى‏كند و هر كس دروغگوتر است مردم را بيشتر دروغگو مى‏داند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند عزوجل، دروغى را كه باعث صلح و آشتى شود دوست دارد و از راستى كه باعث فتنه شود بيزار است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستگو بودن و پرهيز نمودن از دروغ، زيباترين اخلاق و بهترين ادب است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شش چيز را براى من ضمانت كنيد تا من بهشت را براى شما ضمانت كنم، راستى در گفتار، وفاى به عهد، بر گرداندن امانت، پاكدامنى، چشم بستن از گناه و نگه داشتن دست (از غير حلال).

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين برادرانت (دوستانت)، كسى است كه با راستگويى اش تو را به راستگويى دعوت كند و با اعمال نيك خود، تو را به بهترين اعمال برانگيزد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما را سفارش مى كنم به راستگويى، كه راستگويى با نيكوكارى همراه است و هر دو در بهشت اند و از دروغگويى بپرهيزيد كه دروغگويى همراه با بدكارى است و هر دو در جهنم اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 بدان كه راستگويى، پر بركت است و دروغگويى، شوم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستگويى [مايه] آرامش و دروغگويى {مايه} تشويش است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستگو، با راستگويى خود به همان مى رسد كه دروغگو با حيله گرى خود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس راستگو باشد عملش پاكيزه مى شود و رشد مى كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر گاه در برادر (دينى) خود سه صفت ديدى به او اميدوار باش: حيا، امانتدارى و راستگويى.

گروه پیامک حدیت اخلاقی / اس ام اس سخن و زبان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين شروع كارها صداقت و راستگويى و بهترين پايان آنها وفا است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستگو را نخستين كسى كه تصديق مى كند، خداى عزوجل است كه مى داند او راستگوست و نيز نفس او تصديقش مى كند كه مى داند راستگوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نزديك ترين شما به من در قيامت، راستگوترين، امانتدارترين، وفادارترين به عهد، خوش اخلاق ترين و نزديك ترين شما به مردم است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مى خواهيد كه خدا و پيغمبر شما را دوست بدارند وقتى امانتى به شما سپردند رد كنيد و چون سخن گوييد راست گوييد و با همسايگان خود به نيكى رفتار نماييد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امام صادق عليه السلام به بعضى از شيعيان خود فرمودند: بر شما لازم است پرهيزكارى و تلاش و راستگويى و امانت دارى و چنگ زدن به مذهب خود، زيرا هر يك از شما به هنگام جان دادن، غبطه او را خواهند خورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس راستگوتر است سخن مردم را بيشتر باور مى‏كند و هر كس دروغگوتر است مردم را بيشتر دروغگو مى‏داند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند عزوجل، دروغى را كه باعث صلح و آشتى شود دوست دارد و از راستى كه باعث فتنه شود بيزار است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستگو بودن و پرهيز نمودن از دروغ، زيباترين اخلاق و بهترين ادب است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شش چيز را براى من ضمانت كنيد تا من بهشت را براى شما ضمانت كنم، راستى در گفتار، وفاى به عهد، بر گرداندن امانت، پاكدامنى، چشم بستن از گناه و نگه داشتن دست (از غير حلال).

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين برادرانت (دوستانت)، كسى است كه با راستگويى اش تو را به راستگويى دعوت كند و با اعمال نيك خود، تو را به بهترين اعمال برانگيزد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما را سفارش مى كنم به راستگويى، كه راستگويى با نيكوكارى همراه است و هر دو در بهشت اند و از دروغگويى بپرهيزيد كه دروغگويى همراه با بدكارى است و هر دو در جهنم اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 بدان كه راستگويى، پر بركت است و دروغگويى، شوم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستگويى [مايه] آرامش و دروغگويى {مايه} تشويش است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستگو، با راستگويى خود به همان مى رسد كه دروغگو با حيله گرى خود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس راستگو باشد عملش پاكيزه مى شود و رشد مى كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر گاه در برادر (دينى) خود سه صفت ديدى به او اميدوار باش: حيا، امانتدارى و راستگويى.