بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیت اخلاقی / اس ام اس سخن و زبان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستگويى [مايه] آرامش و دروغگويى [مايه] تشويش است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه پليدى‏ ها را در خانه‏ اى نهادند و كليد آن، دروغ است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از جمله كمكهاى خداوند بر ضد دروغگويان فراموشى است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغگو با دروغگويى خود سه چيز بدست مى آورد: خشم خدا را نسبت به خود، نگاه تحقيرآميز مردم را نسبت به خود و دشمنى فرشتگان را نسبت به خود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغ، روزى را كم مى كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دروغ كوچك و بزرگش، جدّى و شوخيش بپرهيزيد، زيرا انسان هرگاه در چيز كوچك دروغ بگويد، به گفتن دروغ بزرگ نيز جرئت پيدا مى كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغگويى از اخلاق اسلام نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردى به رسول خدا صلى الله عليه و آله عرض كرد: به من اخلاقى بياموزيد كه خير دنيا و آخرت در آن جمع باشد، حضرت فرمودند: دروغ نگو.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما را سفارش مى‏ كنم به راستگويى، كه راستگويى با نيكى همراه است و هر دو در بهشت ‏اند و از دروغگويى بپرهيزيد كه دروغگويى همراه با بدكارى است و هر دو در جهنم ‏اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سه چيز راستگويى زشت است: سخن‏چينى، خبر ناخوشايند دادن به مردى درباره زن و فرزندش و تكذيب كردن خبر كسى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستگو با راستگويى خود، سه چيز را به دست مى‏آورد: اعتماد، محبت و شكوه (در دل‏ها).

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه خداوند بنده‏اى را دوست بدارد، راستگويى را به او الهام مى‏نمايد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زشت‏ترين راستگويى، تعريف انسان از خودش مى‏باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمشير بُرّنده در دست شجاع براى او دشمن شكن تر از راستگويى نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس صداقت و راستگويى پيشه كند، بار زندگى براى او سبك مى شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اداى امانت و راستگويى روزى را زياد مى كند و خيانت و دروغگويى باعث فقر و نفاق مى شود.

گروه پیامک حدیت اخلاقی / اس ام اس سخن و زبان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستگويى [مايه] آرامش و دروغگويى [مايه] تشويش است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه پليدى‏ ها را در خانه‏ اى نهادند و كليد آن، دروغ است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از جمله كمكهاى خداوند بر ضد دروغگويان فراموشى است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغگو با دروغگويى خود سه چيز بدست مى آورد: خشم خدا را نسبت به خود، نگاه تحقيرآميز مردم را نسبت به خود و دشمنى فرشتگان را نسبت به خود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغ، روزى را كم مى كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دروغ كوچك و بزرگش، جدّى و شوخيش بپرهيزيد، زيرا انسان هرگاه در چيز كوچك دروغ بگويد، به گفتن دروغ بزرگ نيز جرئت پيدا مى كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغگويى از اخلاق اسلام نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردى به رسول خدا صلى الله عليه و آله عرض كرد: به من اخلاقى بياموزيد كه خير دنيا و آخرت در آن جمع باشد، حضرت فرمودند: دروغ نگو.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما را سفارش مى‏ كنم به راستگويى، كه راستگويى با نيكى همراه است و هر دو در بهشت ‏اند و از دروغگويى بپرهيزيد كه دروغگويى همراه با بدكارى است و هر دو در جهنم ‏اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سه چيز راستگويى زشت است: سخن‏چينى، خبر ناخوشايند دادن به مردى درباره زن و فرزندش و تكذيب كردن خبر كسى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستگو با راستگويى خود، سه چيز را به دست مى‏آورد: اعتماد، محبت و شكوه (در دل‏ها).

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه خداوند بنده‏اى را دوست بدارد، راستگويى را به او الهام مى‏نمايد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زشت‏ترين راستگويى، تعريف انسان از خودش مى‏باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمشير بُرّنده در دست شجاع براى او دشمن شكن تر از راستگويى نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس صداقت و راستگويى پيشه كند، بار زندگى براى او سبك مى شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اداى امانت و راستگويى روزى را زياد مى كند و خيانت و دروغگويى باعث فقر و نفاق مى شود.