بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیت اخلاقی / اس ام اس سخن و زبان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به مردم ناسزا نگوييد، كه با اين كار در ميان آنها دشمن پيدا مى كنيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسول اكرم صلی الله علیه و آله شوخى مى‏ كردند ولى جز حقّ چيزى نمى‏ گفتند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جدال مکن که ارزشت می رود و شوخی مکن که بر تو دلیر شوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر گاه كسى را دوست داشتى، با او نه شوخى كن نه مجادله.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزل ‏گويى، شوخى كم‏ خردان و كار نادانان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه بسا شوخى اى كه جدّى مى شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شوخى زياد، ارج و احترام را مى برد و موجب دشمنى مى شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من شوخى مى كنم، اما جز حق نمى گويم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند عزوجل دوست دارد كسى را كه در ميان جمع شوخى كند به شرط آن كه ناسزا نگويد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که در مجلسی بشنود که از برادرش غیبت می شود و آن غیبت را از او دفع کند خداوند هزار باب بدی را در دنیا و آخرت از او دفع می کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لقمان به فرزندش گفت: حسود را سه نشانه است: پشت سر غيبت مى كند، روبه رو تملّق مى گويد و از گرفتارى ديگران شاد مى شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گناه براى غير گناهكار نيز شوم است، اگر گنهكار را سرزنش كند به آن مبتلا مى شود، اگر از او غيبت كند گنهكار شود و اگر به گناه او راضى باشد، شريك وى است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر در ميان جمعى بودى و از كسى غيبت شد، او را يارى كن و آن جمع را از غيبت كردن بازدار و از ميانشان برخيز و برو.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كفّاره غيبت اين است كه براى شخصى كه از او غيبت كرده اى، آمرزش بطلبى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنونده غيبت، مانند غيبت كننده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه شخص فاسق و گنهكار آشكارا گناه كند، نه حرمتى دارد و نه غيبتى.

گروه پیامک حدیت اخلاقی / اس ام اس سخن و زبان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به مردم ناسزا نگوييد، كه با اين كار در ميان آنها دشمن پيدا مى كنيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسول اكرم صلی الله علیه و آله شوخى مى‏ كردند ولى جز حقّ چيزى نمى‏ گفتند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جدال مکن که ارزشت می رود و شوخی مکن که بر تو دلیر شوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر گاه كسى را دوست داشتى، با او نه شوخى كن نه مجادله.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزل ‏گويى، شوخى كم‏ خردان و كار نادانان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه بسا شوخى اى كه جدّى مى شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شوخى زياد، ارج و احترام را مى برد و موجب دشمنى مى شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من شوخى مى كنم، اما جز حق نمى گويم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند عزوجل دوست دارد كسى را كه در ميان جمع شوخى كند به شرط آن كه ناسزا نگويد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که در مجلسی بشنود که از برادرش غیبت می شود و آن غیبت را از او دفع کند خداوند هزار باب بدی را در دنیا و آخرت از او دفع می کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لقمان به فرزندش گفت: حسود را سه نشانه است: پشت سر غيبت مى كند، روبه رو تملّق مى گويد و از گرفتارى ديگران شاد مى شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گناه براى غير گناهكار نيز شوم است، اگر گنهكار را سرزنش كند به آن مبتلا مى شود، اگر از او غيبت كند گنهكار شود و اگر به گناه او راضى باشد، شريك وى است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر در ميان جمعى بودى و از كسى غيبت شد، او را يارى كن و آن جمع را از غيبت كردن بازدار و از ميانشان برخيز و برو.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كفّاره غيبت اين است كه براى شخصى كه از او غيبت كرده اى، آمرزش بطلبى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنونده غيبت، مانند غيبت كننده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه شخص فاسق و گنهكار آشكارا گناه كند، نه حرمتى دارد و نه غيبتى.