بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیت اخلاقی / اس ام اس سخن و زبان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امام حسین (ع) :  ایمان بنده مومن کامل نمیشود مگر اینکه در او چهار خصلت باشد :  1.اخلاقش نیکو باشد ،  2.بخشنده باشد ،  3.از گفتن حرفهای زیادی خودداری کند ،  4.زیادی مالش را انفاق کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بنده مومن مادام که خاموش است جزء نیکان شمرده می شود، پس هرگاه زبان بگشاید، یا نیکوکار است یا بدکار.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از نشانه های فهم عمیق و درست، بردباری، دانش و سکوت است. سکوت دری از درهای حکمت است. سکوت محبت می آورد و راهنمای هر خیری است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت در برابر احمق بهتر از جواب دادن به اوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خود را ملزم به سکوت طولانی کن، چرا که این کار موجب طرد شیطان بوده و در کار دین، یاور توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عالم باشى یا جاهل ، خاموشى را برگزین تا بردبار به شمار آیى . زیرا خاموشى نزد دانایان زینت و در پیش نادانان پوشش است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كمال ادب و مروت در هفت چيز است: عقل، بردبارى، صبر، ملايمت، سكوت، خوش‏اخلاقى و مدارا.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گناهانى كه باعث نزول عذاب مى‏شوند، عبارت‏اند از: ستم كردن شخص از روى آگاهى، تجاوز به حقوق مردم، و دست انداختن و مسخره كردن آنان.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه مؤمن به برادر [دينى] خود تهمت بزند، ايمان در قلب او از ميان مى‏رود، همچنان كه نمك در آب، ذوب مى‏شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نصيحت و خيرخواهى از حسود محال است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نصيحت كردن در حضور ديگران، خُرد كردن شخصيت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقّ نصيحت خواه اين است كه به راه صحيحى كه مى دانى مى پذيرد، راهنمائيش كنى و سخن در حدّ درك و فهم و عقلش بگويى كه هر عقلى ظرفيت مخصوص خود را دارد و روش تو بايد همراه با مهربانى و رحمت باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقّ نصيحت كننده اين است كه نسبت به او فروتنى كنى، دل را براى فهم نصيحتش آماده نمايى و به سخنانش گوش دهى و اگر گفتارش درست بود خدا را شكر گويى و بپذيرى و حق شناسى كنى... .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس برادر (دينى) خود را پنهانى نصيحت كند، او را آراسته و اگر آشكارا نصيحتش نمايد ارزش او را كاسته است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسلمان آينه برادر خويش است، هرگاه خطايى از برادر خود ديديد همگى او را مورد حمله قرار ندهيد بلكه او را راهنمايى و نصيحت نماييد و با او مدارا كنيد... .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ واعـظـى مـؤثرتر از نصيحت نيست.

گروه پیامک حدیت اخلاقی / اس ام اس سخن و زبان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امام حسین (ع) :  ایمان بنده مومن کامل نمیشود مگر اینکه در او چهار خصلت باشد :  1.اخلاقش نیکو باشد ،  2.بخشنده باشد ،  3.از گفتن حرفهای زیادی خودداری کند ،  4.زیادی مالش را انفاق کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بنده مومن مادام که خاموش است جزء نیکان شمرده می شود، پس هرگاه زبان بگشاید، یا نیکوکار است یا بدکار.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از نشانه های فهم عمیق و درست، بردباری، دانش و سکوت است. سکوت دری از درهای حکمت است. سکوت محبت می آورد و راهنمای هر خیری است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت در برابر احمق بهتر از جواب دادن به اوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خود را ملزم به سکوت طولانی کن، چرا که این کار موجب طرد شیطان بوده و در کار دین، یاور توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عالم باشى یا جاهل ، خاموشى را برگزین تا بردبار به شمار آیى . زیرا خاموشى نزد دانایان زینت و در پیش نادانان پوشش است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كمال ادب و مروت در هفت چيز است: عقل، بردبارى، صبر، ملايمت، سكوت، خوش‏اخلاقى و مدارا.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گناهانى كه باعث نزول عذاب مى‏شوند، عبارت‏اند از: ستم كردن شخص از روى آگاهى، تجاوز به حقوق مردم، و دست انداختن و مسخره كردن آنان.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه مؤمن به برادر [دينى] خود تهمت بزند، ايمان در قلب او از ميان مى‏رود، همچنان كه نمك در آب، ذوب مى‏شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نصيحت و خيرخواهى از حسود محال است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نصيحت كردن در حضور ديگران، خُرد كردن شخصيت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقّ نصيحت خواه اين است كه به راه صحيحى كه مى دانى مى پذيرد، راهنمائيش كنى و سخن در حدّ درك و فهم و عقلش بگويى كه هر عقلى ظرفيت مخصوص خود را دارد و روش تو بايد همراه با مهربانى و رحمت باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقّ نصيحت كننده اين است كه نسبت به او فروتنى كنى، دل را براى فهم نصيحتش آماده نمايى و به سخنانش گوش دهى و اگر گفتارش درست بود خدا را شكر گويى و بپذيرى و حق شناسى كنى... .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس برادر (دينى) خود را پنهانى نصيحت كند، او را آراسته و اگر آشكارا نصيحتش نمايد ارزش او را كاسته است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسلمان آينه برادر خويش است، هرگاه خطايى از برادر خود ديديد همگى او را مورد حمله قرار ندهيد بلكه او را راهنمايى و نصيحت نماييد و با او مدارا كنيد... .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ واعـظـى مـؤثرتر از نصيحت نيست.