بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیت اخلاقی / اس ام اس اخلاقیات و آثارش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به مكارم اخلاق پايبند باشيد كه آن مايه سربلندى است و از اخلاق پَست دورى كنيد كه آن انسانهاى شريف را پَست و بزرگوارى را از بين مى برد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براستى كه من براى به كمال رساندن مكارم اخلاق مبعوث شده ام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستان بهار مومن است از شبهاى طولانى ‏اش براى شب زنده ‏دارى و از روزهاى كوتاهش براى روزه دارى بهره مى ‏گيرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب زنده دارى، خواب را شيرين تر و گرسنگى، غذا را لذت بخش تر مى كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه خصلت است که اگر کسی با یکی از آنها نزد خدا رود، خداوند بهشت را بر او واجب گرداند: انفاق کردن با وجود تنگدستی، گشاده رویی با همگان، منصفانه برخورد کردن با دیگران.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن که اخلاق نیکو دارد، او را پاداش انسان روزه دار شب زنده دار است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مومن بعد از واجبات، نزد خداوی عز و جل کاری محبوب تر از این نیاورد که از اخلاق او در راحتی و آسایش باشند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بد اخلاقی عمل را تباه می کند، همانند سرکه، که عسل را فاسد می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که مومنی را اندوهگین کند و در مقابل همه دنیا را به او بدهد، کفاره گناه او نبوده و پاداشی بر کارش نمی گیرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم را با رفتارتان [به دين] فرا خوانيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در لذّتى كه پشيمانى به دنبال دارد، خيرى نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسى كه كار آخرتش را سامان دهد، خداوند كار دنيايش را سامان می ‏دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما با دارایی خود نمی توانید دل همه مردم را بدست آورید پس دلشان را با اخلاقتان به دست آورید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس بد اخلاق باشد، خانواده ‏اش از او دلتنگ و خسته مى‏شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نخستين چيزى كه روز قيامت در ترازوى اعمال بنده گذاشته مى‏شود، اخلاق خوب اوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش اخلاقى در سه چيز است: دورى كردن از حرام، طلب حلال و فراهم آوردن آسايش و رفاه براى خانواده.

گروه پیامک حدیت اخلاقی / اس ام اس اخلاقیات و آثارش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به مكارم اخلاق پايبند باشيد كه آن مايه سربلندى است و از اخلاق پَست دورى كنيد كه آن انسانهاى شريف را پَست و بزرگوارى را از بين مى برد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براستى كه من براى به كمال رساندن مكارم اخلاق مبعوث شده ام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستان بهار مومن است از شبهاى طولانى ‏اش براى شب زنده ‏دارى و از روزهاى كوتاهش براى روزه دارى بهره مى ‏گيرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب زنده دارى، خواب را شيرين تر و گرسنگى، غذا را لذت بخش تر مى كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه خصلت است که اگر کسی با یکی از آنها نزد خدا رود، خداوند بهشت را بر او واجب گرداند: انفاق کردن با وجود تنگدستی، گشاده رویی با همگان، منصفانه برخورد کردن با دیگران.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن که اخلاق نیکو دارد، او را پاداش انسان روزه دار شب زنده دار است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مومن بعد از واجبات، نزد خداوی عز و جل کاری محبوب تر از این نیاورد که از اخلاق او در راحتی و آسایش باشند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بد اخلاقی عمل را تباه می کند، همانند سرکه، که عسل را فاسد می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که مومنی را اندوهگین کند و در مقابل همه دنیا را به او بدهد، کفاره گناه او نبوده و پاداشی بر کارش نمی گیرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم را با رفتارتان [به دين] فرا خوانيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در لذّتى كه پشيمانى به دنبال دارد، خيرى نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسى كه كار آخرتش را سامان دهد، خداوند كار دنيايش را سامان می ‏دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما با دارایی خود نمی توانید دل همه مردم را بدست آورید پس دلشان را با اخلاقتان به دست آورید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس بد اخلاق باشد، خانواده ‏اش از او دلتنگ و خسته مى‏شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نخستين چيزى كه روز قيامت در ترازوى اعمال بنده گذاشته مى‏شود، اخلاق خوب اوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش اخلاقى در سه چيز است: دورى كردن از حرام، طلب حلال و فراهم آوردن آسايش و رفاه براى خانواده.