بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیت اخلاقی / اس ام اس اخلاقیات و آثارش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون خداوند به بنده‏اى نعمت بدهد و او آن را قلبا قدر بشناسد و به زبان سپاس بگويد، هنوز سخنش به پايان نرسيده، فرمان افزايش نعمت براى وى صادر مى‏شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند دوست دارد كه اثر نعمت خود را در بنده ‏اش ببيند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خيرى كه به دنبال آن آتش باشد، خير نيست و شرى كه به دنبال آن بهشت باشد، شر نيست. هر نعمتى جز بهشت ناچيز است و هر بلايى جز آتش، سلامتى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتى بهترين نعمت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم مردى را ديدند كه موهاى ژوليده و جامه ‏اى چركين و سر و وضع نامرتّبى داشت، فرمودند: بهره بردن از نعمت‏هاى خدا و آشكار ساختن نعمت جزء دين است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسران، نعمت ‏اند و دختران خوبى. خداوند ، از نعمت‏ها سؤال مى ‏كند و به خوبى‏ها پاداش مى‏ دهد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حفظ نعمت‏ها در صله رحم است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صله رحم، نعمت‏ها را فراوان مى ‏كند و سختى ‏ها را از بين مى ‏برد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به كسى كه تو را امين قرار داده است خيانت مكن هر چند او به تو خيانت كرده باشد و راز او را فاش مساز اگر چه او راز تو را فاش ساخته باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که به بزرگسالان احترام نگذارد و با خردسالان ما مهربان نباشد از ما نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفق و نرمی با هیچ چیز همراه نشد مگر اینکه آن را آراست و از هیچ  چیز جدا نشد مگر اینکه آنرا زشت گردانید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خواهان مكارم و بزرگوارى ها هستى از حرام ها دورى كن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مكارم اخلاق به كمال نمى رسد، مگر با پاكدامنى و از خود گذشتگى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درباره مكارم الاخلاق سئوال شد، فرمودند: گذشت از كسى كه به تو ظلم كرده، رابطه با كسى كه با تو قطع رابطه كرده، عطا به آن كس كه از تو دريغ داشته است و گفتن حق اگر چه بر ضد خودت باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر هم به بهشت اميد (و باور) نمى داشتيم و از دوزخ نمى هراسيديم و پاداش و كيفرى در ميان نمى بود باز شايسته بود كه در طلب مكارم اخلاق برآييم، زيرا كه راه موفقيت و پيروزى در تحصيل مكارم اخلاق است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودت را از هر پَستى پاك كن، و در راه مكارم اخلاق نهايت كوشش خود را به كار گير تا از گناهان برهى و مكارم را بدست آورى.

گروه پیامک حدیت اخلاقی / اس ام اس اخلاقیات و آثارش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون خداوند به بنده‏اى نعمت بدهد و او آن را قلبا قدر بشناسد و به زبان سپاس بگويد، هنوز سخنش به پايان نرسيده، فرمان افزايش نعمت براى وى صادر مى‏شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند دوست دارد كه اثر نعمت خود را در بنده ‏اش ببيند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خيرى كه به دنبال آن آتش باشد، خير نيست و شرى كه به دنبال آن بهشت باشد، شر نيست. هر نعمتى جز بهشت ناچيز است و هر بلايى جز آتش، سلامتى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتى بهترين نعمت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم مردى را ديدند كه موهاى ژوليده و جامه ‏اى چركين و سر و وضع نامرتّبى داشت، فرمودند: بهره بردن از نعمت‏هاى خدا و آشكار ساختن نعمت جزء دين است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسران، نعمت ‏اند و دختران خوبى. خداوند ، از نعمت‏ها سؤال مى ‏كند و به خوبى‏ها پاداش مى‏ دهد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حفظ نعمت‏ها در صله رحم است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صله رحم، نعمت‏ها را فراوان مى ‏كند و سختى ‏ها را از بين مى ‏برد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به كسى كه تو را امين قرار داده است خيانت مكن هر چند او به تو خيانت كرده باشد و راز او را فاش مساز اگر چه او راز تو را فاش ساخته باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که به بزرگسالان احترام نگذارد و با خردسالان ما مهربان نباشد از ما نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفق و نرمی با هیچ چیز همراه نشد مگر اینکه آن را آراست و از هیچ  چیز جدا نشد مگر اینکه آنرا زشت گردانید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خواهان مكارم و بزرگوارى ها هستى از حرام ها دورى كن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مكارم اخلاق به كمال نمى رسد، مگر با پاكدامنى و از خود گذشتگى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درباره مكارم الاخلاق سئوال شد، فرمودند: گذشت از كسى كه به تو ظلم كرده، رابطه با كسى كه با تو قطع رابطه كرده، عطا به آن كس كه از تو دريغ داشته است و گفتن حق اگر چه بر ضد خودت باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر هم به بهشت اميد (و باور) نمى داشتيم و از دوزخ نمى هراسيديم و پاداش و كيفرى در ميان نمى بود باز شايسته بود كه در طلب مكارم اخلاق برآييم، زيرا كه راه موفقيت و پيروزى در تحصيل مكارم اخلاق است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودت را از هر پَستى پاك كن، و در راه مكارم اخلاق نهايت كوشش خود را به كار گير تا از گناهان برهى و مكارم را بدست آورى.