بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیت اخلاقی / اس ام اس اخلاقیات و آثارش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسى كه همسايه از شرش در امان نباشد به بهشت نمى رود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودتان را با هر وسيله اى كه مى توانيد پاكيزه كنيد، زيرا كه خداى متعال اسلام را برپايه پاكيزگى بنا كرده است و هرگز به بهشت نمى رود، مگر كسى كه پاكيزه باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که از خدا بهشت خواهد و در برابر سختی ها پایداری نورزد بی گمان خود را ریشخند کرده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بهشت خانه اى هست كه آن را شادى سرا گويند و جز آنان كه يتيمان مؤمنان را شاد كرده اند وارد آن نمى شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براى جان هاى شما بهايى جز بهشت نيست، پس آنها را جز به بهشت مفروشيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس مشتاق بهشت است براى انجام خوبى ها سبقت مى گيرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لذتها و خوشيهاى بهشت دل را نمى زند، انجمن آن از هم نمى پاشد، ساكنانش در پناه خداى رحمانند و در برابر آنان غلامانى با طبق هاى زرين پر از ميوه و گل هاى خوشبو ايستاده اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كمترين فرد بهشت چنان است كه اگر جن و انس ميهمان او شوند همه را با خوردنى و آشاميدنى پذيرايى كند و از آنچه دارد چيزى كم نشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بهشت چيزهايى هست كه نه چشمى ديده و نه گوشى شنيده و نه به خاطر كسى گذشته.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساختمان بهشت خشتى از نقره و خشتى از طلاست، گِل آن مُشك بسيار خوشبو و سنگريزه آن لؤلؤ و ياقوت و خاك آن زغفران است... .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دين نداريد و از قيامت نمى‏ ترسيد، لااقل در دنياى خود آزاد مرد باشيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس شرايط بندگى خدا را به ‏جا آورد سزاوار آزادى مى ‏شود و هر كس در عمل به شرايط آزادگى كوتاهى كند، به بندگى (غير خدا) مبتلا مى ‏شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از موفقيت آزاده اين است كه مال را از راه حلال به دست آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزادگى از كينه‏توزى و مكر منزّه است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بنده ديگرى مباش كه خدا تو را آزاد آفريد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنج خصلت است كه در هر كس يكى از آنها نباشد خير و بهره زيادى در او نيست: اول: وفادارى دوم: تدبير سوم: حيا چهارم: خوش اخلاقى و پنجم: ـ كه چهار خصلت ديگر را نيز در خود دارد ـ آزادگى.

گروه پیامک حدیت اخلاقی / اس ام اس اخلاقیات و آثارش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسى كه همسايه از شرش در امان نباشد به بهشت نمى رود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودتان را با هر وسيله اى كه مى توانيد پاكيزه كنيد، زيرا كه خداى متعال اسلام را برپايه پاكيزگى بنا كرده است و هرگز به بهشت نمى رود، مگر كسى كه پاكيزه باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که از خدا بهشت خواهد و در برابر سختی ها پایداری نورزد بی گمان خود را ریشخند کرده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بهشت خانه اى هست كه آن را شادى سرا گويند و جز آنان كه يتيمان مؤمنان را شاد كرده اند وارد آن نمى شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براى جان هاى شما بهايى جز بهشت نيست، پس آنها را جز به بهشت مفروشيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس مشتاق بهشت است براى انجام خوبى ها سبقت مى گيرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لذتها و خوشيهاى بهشت دل را نمى زند، انجمن آن از هم نمى پاشد، ساكنانش در پناه خداى رحمانند و در برابر آنان غلامانى با طبق هاى زرين پر از ميوه و گل هاى خوشبو ايستاده اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كمترين فرد بهشت چنان است كه اگر جن و انس ميهمان او شوند همه را با خوردنى و آشاميدنى پذيرايى كند و از آنچه دارد چيزى كم نشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بهشت چيزهايى هست كه نه چشمى ديده و نه گوشى شنيده و نه به خاطر كسى گذشته.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساختمان بهشت خشتى از نقره و خشتى از طلاست، گِل آن مُشك بسيار خوشبو و سنگريزه آن لؤلؤ و ياقوت و خاك آن زغفران است... .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دين نداريد و از قيامت نمى‏ ترسيد، لااقل در دنياى خود آزاد مرد باشيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس شرايط بندگى خدا را به ‏جا آورد سزاوار آزادى مى ‏شود و هر كس در عمل به شرايط آزادگى كوتاهى كند، به بندگى (غير خدا) مبتلا مى ‏شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از موفقيت آزاده اين است كه مال را از راه حلال به دست آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزادگى از كينه‏توزى و مكر منزّه است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بنده ديگرى مباش كه خدا تو را آزاد آفريد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنج خصلت است كه در هر كس يكى از آنها نباشد خير و بهره زيادى در او نيست: اول: وفادارى دوم: تدبير سوم: حيا چهارم: خوش اخلاقى و پنجم: ـ كه چهار خصلت ديگر را نيز در خود دارد ـ آزادگى.