بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیت اخلاقی / اس ام اس اخلاقیات و آثارش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تواضع و فروتنی نعمتی است که بر آن حسد نبرند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تواضع است كه انسان به پايين مجلس رضايت دهد، به هر كس بر مى خورد سلام كند، مجادله را رها كند اگر چه حق با او باشد و دوست نداشته باشد كه او را به پرهيزكارى بستايند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در وصف پرهيزكاران ـ : لباسشان ميانه رويست و راه رفتن و رفتارشان متواضعانه است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداى متعال به من وحى فرمود كه متواضع باشيد، تا هيچ كس بر ديگرى فخر نفروشد و احدى به ديگرى زورگويى و تجاوز نكند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس يكى از اين كارها را به درگاه خدا ببرد، خداوند بهشت را براى او واجب مى‏ گرداند: انفاق در تنگدستى، گشاده ‏رويى با همگان و رفتار منصفانه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهشتى ‏ها چهار نشانه دارند: روى گشاده، زبان نرم، دل مهربان و دستِ دهنده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه خوبى ‏ها و بدى‏ ها در مقابل توست و هرگز خوبى و بدى واقعى را جز در آخرت نمى‏ بينى، زيرا خداوند همه خوبى‏ ها را در بهشت و همه بدى ‏ها را در جهنم قرار داده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس بگويد: من از همه مردم بهترم، او بدترين مردم است و هر كس بگويد: من بهشتى هستم، او جهنمى است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در پاسخ به اين سؤال كه راه رسيدن به آسايش چيست؟ فرمودند: مخالفت با هوا و هوس. عرض شد: پس، چه وقت انسان به آسايش مى‏رسد؟ فرمودند: در نخستين روز ورودش به بهشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس خودش را جز به نعمت بهشت بفروشد، براستى كه به خويشتن ظلم كرده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس داد مظلوم را از ظالم بگيرد، در بهشت با من يار و هم‏نشين باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس آبروی مؤمنی را حفظ کند، بدون تردید بهشت بر او واجب می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر یک از دو نفـرى که میان آنها نزاعى واقع و یکـى از آن دو رضایت دیگرى را بجـویـد، سبقت گیـرنـده اهل بهشت خـواهـد بــود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس مشتاق بهشت است، به سوى نيكى‏ها مى‏شتابد و هر كس از جهنم بترسد، از هوا و هوس روى مى‏گرداند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهشت را درى است كه ريّان ناميده مى شود از آن در، جز روزه داران وارد نشوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مؤمن همواره خانواده خود را از دانش و تربيت شايسته بهره مند مى سازد تا همه آنان را وارد بهشت كند.

گروه پیامک حدیت اخلاقی / اس ام اس اخلاقیات و آثارش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تواضع و فروتنی نعمتی است که بر آن حسد نبرند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تواضع است كه انسان به پايين مجلس رضايت دهد، به هر كس بر مى خورد سلام كند، مجادله را رها كند اگر چه حق با او باشد و دوست نداشته باشد كه او را به پرهيزكارى بستايند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در وصف پرهيزكاران ـ : لباسشان ميانه رويست و راه رفتن و رفتارشان متواضعانه است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداى متعال به من وحى فرمود كه متواضع باشيد، تا هيچ كس بر ديگرى فخر نفروشد و احدى به ديگرى زورگويى و تجاوز نكند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس يكى از اين كارها را به درگاه خدا ببرد، خداوند بهشت را براى او واجب مى‏ گرداند: انفاق در تنگدستى، گشاده ‏رويى با همگان و رفتار منصفانه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهشتى ‏ها چهار نشانه دارند: روى گشاده، زبان نرم، دل مهربان و دستِ دهنده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه خوبى ‏ها و بدى‏ ها در مقابل توست و هرگز خوبى و بدى واقعى را جز در آخرت نمى‏ بينى، زيرا خداوند همه خوبى‏ ها را در بهشت و همه بدى ‏ها را در جهنم قرار داده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس بگويد: من از همه مردم بهترم، او بدترين مردم است و هر كس بگويد: من بهشتى هستم، او جهنمى است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در پاسخ به اين سؤال كه راه رسيدن به آسايش چيست؟ فرمودند: مخالفت با هوا و هوس. عرض شد: پس، چه وقت انسان به آسايش مى‏رسد؟ فرمودند: در نخستين روز ورودش به بهشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس خودش را جز به نعمت بهشت بفروشد، براستى كه به خويشتن ظلم كرده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس داد مظلوم را از ظالم بگيرد، در بهشت با من يار و هم‏نشين باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس آبروی مؤمنی را حفظ کند، بدون تردید بهشت بر او واجب می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر یک از دو نفـرى که میان آنها نزاعى واقع و یکـى از آن دو رضایت دیگرى را بجـویـد، سبقت گیـرنـده اهل بهشت خـواهـد بــود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس مشتاق بهشت است، به سوى نيكى‏ها مى‏شتابد و هر كس از جهنم بترسد، از هوا و هوس روى مى‏گرداند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهشت را درى است كه ريّان ناميده مى شود از آن در، جز روزه داران وارد نشوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مؤمن همواره خانواده خود را از دانش و تربيت شايسته بهره مند مى سازد تا همه آنان را وارد بهشت كند.