بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیت اخلاقی / اس ام اس اخلاقیات و آثارش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برترين عبادت، پاكدامنى است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نسبت به زنان مردم عفت داشته باشید تا زنانتان عفیف بمانند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عفّت ، برترين جوانمردى است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عفّت ، سرآمد هر خوبى است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ريشه مردانگى حيا و ميوه اش پاكدامنى است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند انسان با حياىِ بردبارِ پاك دامنى را كه پاكدامنى مى ‏ورزد، دوست دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاكدامنى مرد به اندازه غيرت اوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاكدامن باشيد تا زنانتان پاكدامن باشند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محفوظ بودن زن، براى سلامتى ‏اش مفيدتر است و زيبايى او را با دوام‏تر مى ‏كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از جمله وحی های که خدای عزوجل به داود این بود: ای داود همچنان که نزدیک ترین مردم به  خدا انسان های فروتن هستند، دور ترین مردم از خدا نیز متکبران اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنیدم آن حضرت می فرماید: در آسمان دو فرشته موکل بندگان خدایند. هر کس فروتنی کند برای خدا، آن دو او را بالا ببرند، و هر کس تکبر ورزد، خوار و ذلیلش کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که قلبش برای خدا تواضع داشته باشد،بدنش از طاعت خدا خسته نمی شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تواضع در مجلس، آن است كه كسى در كم‏تر از جايگاهش بنشيند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فروتنی در آن است که با مردم چنان کنی که دوست داری با تو چنان باشند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه چیز است که محبت آورد: قـرض دادن و فـروتنـى و بخشـش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس ميانه‏ روى كند، خداوند بى‏ نيازش سازد و هر كس ريخت و پاش نمايد، خداوند نادارش كند، هر كس فروتنى پيشه كند، خداوند بلندش نمايد و هر كس بزرگى كند، خداوند خُردش نمايد.

گروه پیامک حدیت اخلاقی / اس ام اس اخلاقیات و آثارش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برترين عبادت، پاكدامنى است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نسبت به زنان مردم عفت داشته باشید تا زنانتان عفیف بمانند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عفّت ، برترين جوانمردى است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عفّت ، سرآمد هر خوبى است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ريشه مردانگى حيا و ميوه اش پاكدامنى است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند انسان با حياىِ بردبارِ پاك دامنى را كه پاكدامنى مى ‏ورزد، دوست دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاكدامنى مرد به اندازه غيرت اوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاكدامن باشيد تا زنانتان پاكدامن باشند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محفوظ بودن زن، براى سلامتى ‏اش مفيدتر است و زيبايى او را با دوام‏تر مى ‏كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از جمله وحی های که خدای عزوجل به داود این بود: ای داود همچنان که نزدیک ترین مردم به  خدا انسان های فروتن هستند، دور ترین مردم از خدا نیز متکبران اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنیدم آن حضرت می فرماید: در آسمان دو فرشته موکل بندگان خدایند. هر کس فروتنی کند برای خدا، آن دو او را بالا ببرند، و هر کس تکبر ورزد، خوار و ذلیلش کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که قلبش برای خدا تواضع داشته باشد،بدنش از طاعت خدا خسته نمی شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تواضع در مجلس، آن است كه كسى در كم‏تر از جايگاهش بنشيند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فروتنی در آن است که با مردم چنان کنی که دوست داری با تو چنان باشند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه چیز است که محبت آورد: قـرض دادن و فـروتنـى و بخشـش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس ميانه‏ روى كند، خداوند بى‏ نيازش سازد و هر كس ريخت و پاش نمايد، خداوند نادارش كند، هر كس فروتنى پيشه كند، خداوند بلندش نمايد و هر كس بزرگى كند، خداوند خُردش نمايد.