بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیت اخلاقی / اس ام اس اخلاقیات و آثارش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در كار خير، خود را به زحمت اندازيد و در اين راه با هوا و هوس خود مبارزه كنيد، زيرا طبيعت انسان به بدى تمايل دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوردن به، قلب ضعيف را قوى، معده را پاك، ترسو را شجاع و فرزند را زيبا مى‏كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كمال دليرى آن است كه كسى خشمگين شود و خشمش شدّت گيرد و چهره اش سرخ شود و موهايش بلرزد، امّا بر خشم خود چيره گردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عدالت بهتر از شجاعت است زيرا اگر مردم همگى عدالت را درباره همه بكار گيرند از شجاعت بى نياز مى شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آفت شجاعت، فروگذاشتن دورانديشى است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شجاع تر از خردمند، وجود ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غيرت ميوه شجاعت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شجاعت بر سه خصلت سرشته شده كه هر يك از آنها فضيلتى دارد كه ديگرى فاقد آن است: از خودگذشتگى، تن ندادن به خوارى و ذلّت و نامجويى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخاوت و شجاعت خصلت هاى والايى هستند كه خداوند سبحان آن دو را در وجود هر كس كه دوستش داشته و او را آزموده باشد مى گذارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شجاعت، نصرتى نقد و فضيلتى آشكار است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شجاعت عزّتى است آماده، ترس ذلّتى است آشكار.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضرت موسى عليه السلام مردى را نزد عرش ديد و به جايگاه او غبطه خورد و در مورد او سؤال كرد. به او گفته شد كه او به آنچه خداوند از فضل خود به مردم داده است حسد نمى برد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدرستى كه زيانكار كسى است كه عمرش را بيهوده تلف كند، و كسى كه عمر خود را در اطاعت خدا بگذراند شايسته است مورد غبطه قرار گيرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شايسته نيست كسى مورد غبطه قرار گيرد، مگر كسى كه همتش خودش باشد در اين كه از خودش حساب كشى كند و خودش را مؤاخذه نمايد و در اصلاح خود بكوشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شايسته ترين مردم كه مورد غبطه قرار گيرد كسى است كه براى انجام كار خير سبقت مى گيرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسى كه امروزش بهتر از ديروزش باشد، شايسته است كه مورد غبطه قرار گيرد.

گروه پیامک حدیت اخلاقی / اس ام اس اخلاقیات و آثارش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در كار خير، خود را به زحمت اندازيد و در اين راه با هوا و هوس خود مبارزه كنيد، زيرا طبيعت انسان به بدى تمايل دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوردن به، قلب ضعيف را قوى، معده را پاك، ترسو را شجاع و فرزند را زيبا مى‏كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كمال دليرى آن است كه كسى خشمگين شود و خشمش شدّت گيرد و چهره اش سرخ شود و موهايش بلرزد، امّا بر خشم خود چيره گردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عدالت بهتر از شجاعت است زيرا اگر مردم همگى عدالت را درباره همه بكار گيرند از شجاعت بى نياز مى شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آفت شجاعت، فروگذاشتن دورانديشى است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شجاع تر از خردمند، وجود ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غيرت ميوه شجاعت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شجاعت بر سه خصلت سرشته شده كه هر يك از آنها فضيلتى دارد كه ديگرى فاقد آن است: از خودگذشتگى، تن ندادن به خوارى و ذلّت و نامجويى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخاوت و شجاعت خصلت هاى والايى هستند كه خداوند سبحان آن دو را در وجود هر كس كه دوستش داشته و او را آزموده باشد مى گذارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شجاعت، نصرتى نقد و فضيلتى آشكار است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شجاعت عزّتى است آماده، ترس ذلّتى است آشكار.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضرت موسى عليه السلام مردى را نزد عرش ديد و به جايگاه او غبطه خورد و در مورد او سؤال كرد. به او گفته شد كه او به آنچه خداوند از فضل خود به مردم داده است حسد نمى برد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدرستى كه زيانكار كسى است كه عمرش را بيهوده تلف كند، و كسى كه عمر خود را در اطاعت خدا بگذراند شايسته است مورد غبطه قرار گيرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شايسته نيست كسى مورد غبطه قرار گيرد، مگر كسى كه همتش خودش باشد در اين كه از خودش حساب كشى كند و خودش را مؤاخذه نمايد و در اصلاح خود بكوشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شايسته ترين مردم كه مورد غبطه قرار گيرد كسى است كه براى انجام كار خير سبقت مى گيرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسى كه امروزش بهتر از ديروزش باشد، شايسته است كه مورد غبطه قرار گيرد.