بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیت اخلاقی / اس ام اس اخلاقیات و آثارش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كار خوب بر مردم دنيا سنگين است، به اندازه سنگينى آن در ترازوهاى ايشان در روز قيامت و كار بد بر مردم دنيا سبك است، به اندازه سبكى آن در ترازوهايشان در قيامت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبى و بدى در روز جمعه چند برابر (حساب) مى‏شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افراد پَست به خيرشان اميد و از شرشان امان و از به هلاكت انداختنشان ايمنى نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانايى، ريشه همه خوبى ‏ها و نادانى ريشه همه بدى ‏هاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناتوانىِ همراه با خير بهتر از توانمندىِ در خدمت شر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين جوانان شما، جوانى است كه خود را شبيه ميانسالان كند و بدترين ميانسالان شما، كسى است كه خود را شبيه جوانان كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبى كننده بهتر از خودِ خوبى و بدى كننده بدتر از خودِ بدى است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبى و بدى جز با مردم شناخته نمى ‏شوند. پس اگر مى‏ خواهى خوبى را بشناسى، خوبى كن تا اهل آن را بشناسى و اگر مى ‏خواهى بدى را بشناسى، بدى كن، تا اهلش را بشناسى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كار خوب آسان‏تر از كار بد است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس جامه «خوبى» به تن كند از «بدى» برهنه مى ‏گردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همنشين خوب نعمت و همنشين بد، بلا و مصيبت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاداش نيكوكارى زودتر از هر كار خوب ديگرى مى ‏رسد و كيفر ستم و تجاوز زودتر از هر كار بد ديگرى گريبان مى ‏گيرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نيت مؤمن بهتر از عمل او، و نيت كافر بدتر از عمل اوست و هر كس مطابق نيت خود عمل مى ‏كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ كس نيتى را در دل پنهان نمى‏كند، مگر اينكه خداوند آن نيت را (در رفتار و كردار او) همانند لباس ظاهر مى‏كند، با نيت خوب ظاهر خوب و با نيت بد ظاهر بد خواهد داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين سخن، كتاب خدا و بهترين روش، روش پيامبر صلى ا‏لله‏ عليه ‏و ‏آله و بدترين امور بدعت‏هاست (پديده ‏هاى مخالف دين).

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در اسلام هيچ ضررى نيست و ضرر زدن به ديگران نيز ممنوع است، پس اسلام به مسلمان خير مى‏رساند و شر نمى ‏رساند.

گروه پیامک حدیت اخلاقی / اس ام اس اخلاقیات و آثارش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كار خوب بر مردم دنيا سنگين است، به اندازه سنگينى آن در ترازوهاى ايشان در روز قيامت و كار بد بر مردم دنيا سبك است، به اندازه سبكى آن در ترازوهايشان در قيامت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبى و بدى در روز جمعه چند برابر (حساب) مى‏شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افراد پَست به خيرشان اميد و از شرشان امان و از به هلاكت انداختنشان ايمنى نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانايى، ريشه همه خوبى ‏ها و نادانى ريشه همه بدى ‏هاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناتوانىِ همراه با خير بهتر از توانمندىِ در خدمت شر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين جوانان شما، جوانى است كه خود را شبيه ميانسالان كند و بدترين ميانسالان شما، كسى است كه خود را شبيه جوانان كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبى كننده بهتر از خودِ خوبى و بدى كننده بدتر از خودِ بدى است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبى و بدى جز با مردم شناخته نمى ‏شوند. پس اگر مى‏ خواهى خوبى را بشناسى، خوبى كن تا اهل آن را بشناسى و اگر مى ‏خواهى بدى را بشناسى، بدى كن، تا اهلش را بشناسى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كار خوب آسان‏تر از كار بد است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس جامه «خوبى» به تن كند از «بدى» برهنه مى ‏گردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همنشين خوب نعمت و همنشين بد، بلا و مصيبت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاداش نيكوكارى زودتر از هر كار خوب ديگرى مى ‏رسد و كيفر ستم و تجاوز زودتر از هر كار بد ديگرى گريبان مى ‏گيرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نيت مؤمن بهتر از عمل او، و نيت كافر بدتر از عمل اوست و هر كس مطابق نيت خود عمل مى ‏كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ كس نيتى را در دل پنهان نمى‏كند، مگر اينكه خداوند آن نيت را (در رفتار و كردار او) همانند لباس ظاهر مى‏كند، با نيت خوب ظاهر خوب و با نيت بد ظاهر بد خواهد داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين سخن، كتاب خدا و بهترين روش، روش پيامبر صلى ا‏لله‏ عليه ‏و ‏آله و بدترين امور بدعت‏هاست (پديده ‏هاى مخالف دين).

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در اسلام هيچ ضررى نيست و ضرر زدن به ديگران نيز ممنوع است، پس اسلام به مسلمان خير مى‏رساند و شر نمى ‏رساند.