بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیت اخلاقی / اس ام اس اخلاقیات و آثارش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با دارایی خود نمی توانید دل مردم را به دست بیاورید پس دلشان را با اخلاق (نیک) به دست آورید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نماز شب، انسان را خوش سيما، خوش اخلاق و خوشبو مى كند و روزى را زياد و قرض را ادا مى نمايد و غم و اندوه را از بين مى برد و چشم را نورانى مى كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخاوت، محبّت آور و زينت اخلاق است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس بد اخلاق باشد، خودش را شكنجه و آزار مى دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بايد نياز به مردم و بى نيازى از آنان، در دلت گردآيند، تا نيازت به آنان، سبب نرمى در گفتار و خوش رويى ات شود و بى نيازى ات، سبب آبرودارى و عزّتت باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صله رحم  و خوش همسايگى، شهرها را آباد و عمرها را زياد مى كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيامبر صلى الله عليه و آله چنان با هم نشينان رفتار مى نمودند كه هيچ يك از آنان گمان نمى كرد كسى نزد آن حضرت از وى گرامى تر باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تنها برانگيخته شده ام تا اخلاق بزرگوارانه را به كمال رسانم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان، با نيّت خوب و اخلاق خوب، به تمام آنچه در جستجوى آن است، از زندگى خوش و امنيت محيط و روزى زياد، دست مى يابد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس بد اخلاق باشد، خودش را عذاب مى دهد و هر كس غم و غصه اش زياد شود، تنش رنجور مى گردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آگاه باش كه جوان خوش اخلاق، كليد خير و قفل شر است و جوان بداخلاق قفل خير و كليد شر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آيا شما را از بهترين افرادتان خبر ندهم؟ عرض كردند: چرا، اى رسول خدا. حضرت فرمودند: خوش اخلاق ترين شما، آنان كه نرمخو و بى آزارند، با ديگران انس می گيرند و ديگران نيز با آنان انس و الفت مى گيرند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در پاسخ به پرسش از معناى خوش اخلاقى فرمودند: نرمخو و مهربان باشى، گفتارت پاكيزه و مؤدبانه باشد و با برادرت با خوشرويى برخورد كنى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودت را به كارهاى زيبا (خدا پسندانه) عادت بده كه اگر به آنها عادت كنى برايت لذت بخش مى شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نيكى و خوش اخلاقى، شهرها را آباد و عمرها را زياد مى كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس خوش اخلاق باشد، زندگى اش پاكيزه و گوارا مى گردد.

گروه پیامک حدیت اخلاقی / اس ام اس اخلاقیات و آثارش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با دارایی خود نمی توانید دل مردم را به دست بیاورید پس دلشان را با اخلاق (نیک) به دست آورید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نماز شب، انسان را خوش سيما، خوش اخلاق و خوشبو مى كند و روزى را زياد و قرض را ادا مى نمايد و غم و اندوه را از بين مى برد و چشم را نورانى مى كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخاوت، محبّت آور و زينت اخلاق است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس بد اخلاق باشد، خودش را شكنجه و آزار مى دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بايد نياز به مردم و بى نيازى از آنان، در دلت گردآيند، تا نيازت به آنان، سبب نرمى در گفتار و خوش رويى ات شود و بى نيازى ات، سبب آبرودارى و عزّتت باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صله رحم  و خوش همسايگى، شهرها را آباد و عمرها را زياد مى كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيامبر صلى الله عليه و آله چنان با هم نشينان رفتار مى نمودند كه هيچ يك از آنان گمان نمى كرد كسى نزد آن حضرت از وى گرامى تر باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تنها برانگيخته شده ام تا اخلاق بزرگوارانه را به كمال رسانم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان، با نيّت خوب و اخلاق خوب، به تمام آنچه در جستجوى آن است، از زندگى خوش و امنيت محيط و روزى زياد، دست مى يابد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس بد اخلاق باشد، خودش را عذاب مى دهد و هر كس غم و غصه اش زياد شود، تنش رنجور مى گردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آگاه باش كه جوان خوش اخلاق، كليد خير و قفل شر است و جوان بداخلاق قفل خير و كليد شر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آيا شما را از بهترين افرادتان خبر ندهم؟ عرض كردند: چرا، اى رسول خدا. حضرت فرمودند: خوش اخلاق ترين شما، آنان كه نرمخو و بى آزارند، با ديگران انس می گيرند و ديگران نيز با آنان انس و الفت مى گيرند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در پاسخ به پرسش از معناى خوش اخلاقى فرمودند: نرمخو و مهربان باشى، گفتارت پاكيزه و مؤدبانه باشد و با برادرت با خوشرويى برخورد كنى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودت را به كارهاى زيبا (خدا پسندانه) عادت بده كه اگر به آنها عادت كنى برايت لذت بخش مى شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نيكى و خوش اخلاقى، شهرها را آباد و عمرها را زياد مى كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس خوش اخلاق باشد، زندگى اش پاكيزه و گوارا مى گردد.