بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیت اخلاقی / اس ام اس اخلاقیات و آثارش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اخلاقت را خوب كن تا خداوند حسابت را آسان گرداند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 لقمان به فرزندش فرمود: فرزندم! از بى‏حوصلگى و بد اخلاقى و بى‏تابى دورى كن كه هيچ دوستى تحمل اين خصلت‏ها را ندارد. در كارهايت آرام و بردبار، در تحمّل زحمات برادران صبور و با همه مردم خوش اخلاق باش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه بسا عزيزى كه اخلاق بدش او را ذليل و چه بسا ذليلى كه اخلاق خوبش او را عزيز كرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم بد اخلاق بسيار خطا مى‏كند و زندگىیش تلخ مى‏شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 هيچ زندگى گواراتر از اخلاق و رفتار پسنديده نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس بد اخلاق باشد، روزى‏اش تنگ مى‏شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گنج‏هاى روزى در وسعت اخلاق نهفته است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند از آدم بد اخلاق توبه نمى‏پذيرد. عرض شد: اى رسول خدا، چرا؟ فرمودند: چون هرگاه از گناهى توبه كند در ورطه گناهى بدتر از آن كه توبه كرده است مى‏افتد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كمال ادب و مروت در هفت چيز است: عقل، بردبارى، صبر، ملايمت، سكوت، خوش اخلاقى و مدارا.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان خوش اخلاق، از دوستى مردمان خوب برخوردار است و از تعرّض آدم‏هاى نابكار در امان است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشرفتارى با مردم، رأس خرد است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فضائل اخلاقى و صفات پسنديده چه به سختى به دست مى آيند و چه آسان از دست مى روند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشرويى، كمند دوستى است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 محبوب ترين شما در نزد خدا، خوش اخلاق ترين شماست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين چيزى كه به مؤمن داده شده خوش اخلاقى و بدترين چيزى كه به انسان داده شده دلى بد در چهره اى زيباست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كه به روى برادر مؤمنش لبخند بزند، خداوند برايش ثوابى خواهد نوشت.

گروه پیامک حدیت اخلاقی / اس ام اس اخلاقیات و آثارش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اخلاقت را خوب كن تا خداوند حسابت را آسان گرداند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 لقمان به فرزندش فرمود: فرزندم! از بى‏حوصلگى و بد اخلاقى و بى‏تابى دورى كن كه هيچ دوستى تحمل اين خصلت‏ها را ندارد. در كارهايت آرام و بردبار، در تحمّل زحمات برادران صبور و با همه مردم خوش اخلاق باش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه بسا عزيزى كه اخلاق بدش او را ذليل و چه بسا ذليلى كه اخلاق خوبش او را عزيز كرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم بد اخلاق بسيار خطا مى‏كند و زندگىیش تلخ مى‏شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 هيچ زندگى گواراتر از اخلاق و رفتار پسنديده نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس بد اخلاق باشد، روزى‏اش تنگ مى‏شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گنج‏هاى روزى در وسعت اخلاق نهفته است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند از آدم بد اخلاق توبه نمى‏پذيرد. عرض شد: اى رسول خدا، چرا؟ فرمودند: چون هرگاه از گناهى توبه كند در ورطه گناهى بدتر از آن كه توبه كرده است مى‏افتد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كمال ادب و مروت در هفت چيز است: عقل، بردبارى، صبر، ملايمت، سكوت، خوش اخلاقى و مدارا.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان خوش اخلاق، از دوستى مردمان خوب برخوردار است و از تعرّض آدم‏هاى نابكار در امان است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشرفتارى با مردم، رأس خرد است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فضائل اخلاقى و صفات پسنديده چه به سختى به دست مى آيند و چه آسان از دست مى روند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشرويى، كمند دوستى است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 محبوب ترين شما در نزد خدا، خوش اخلاق ترين شماست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين چيزى كه به مؤمن داده شده خوش اخلاقى و بدترين چيزى كه به انسان داده شده دلى بد در چهره اى زيباست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كه به روى برادر مؤمنش لبخند بزند، خداوند برايش ثوابى خواهد نوشت.