بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیت اخلاقی / اس ام اس اخلاقیات و آثارش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 با ايثار ، آزادگان به بندگى كشيده مى‏ شوند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 نقطه اوجِ خصلت‏هاى اخلاقى ، ايثار است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 با ديگر مردمان به ‏انصاف رفتار كن و با مؤمنان به ايثار .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 برترين سخاوت ، ايثار است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 ايثار ، برترين عبادت و شكوهمندترين آقايى است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 ايثار ، بهترين احسان و بالاترين مرتبه ايمان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 ايثار ، خوى نيكان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 ايثار ، عالى‏ترين خصلت اخلاقى است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای عبادت نفس خود را بفریب و با او ملایمت کن، با زور وادار به عبادتش نکن و در زمان فراغت و نشاطش او را به عبادت نگیر، مگر در واجباتی که باید آنها را در وقتشان به جای آوری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوش خود را به خوب شنیدن عادت ده و به سخنی که به اصلاح و پاکی تو نمی افزاید گوش مسپار.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندرزى كه هيچ گوشى آن را دور نمى اندازد و هيچ سودى با آن برابرى نمى كند، آن اندرزى است كه زبانِ گفتار از آن خاموش شود و زبانِ كردار بدان گويا گردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 خودت را اندرز ده. اگر از آن سود بردى، آن گاه مردم را نيز اندرز ده و گرنه از من شرم كن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميان شما و اندرز، پرده اى از بى خبرى آويخته است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسى كه خدا او را بر نفسش كمك نكند، از پند هيچ پندگويى سود نبرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسى كه خداوند براى او واعظى درونى قرار ندهد، موعظه هاى مردم هرگز در او سودمند نمى افتد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اى فرزند آدم! تا زمانى كه واعظى از درون دارى و به حسابرسى (اعمالِ خود) اهتمام مى ورزى و ترس (از خدا و كيفر الهى) جامه زيرين تو باشد و پرهيز بالاپوشت، پيوسته در خير و صلاح خواهى بود.

گروه پیامک حدیت اخلاقی / اس ام اس اخلاقیات و آثارش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 با ايثار ، آزادگان به بندگى كشيده مى‏ شوند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 نقطه اوجِ خصلت‏هاى اخلاقى ، ايثار است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 با ديگر مردمان به ‏انصاف رفتار كن و با مؤمنان به ايثار .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 برترين سخاوت ، ايثار است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 ايثار ، برترين عبادت و شكوهمندترين آقايى است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 ايثار ، بهترين احسان و بالاترين مرتبه ايمان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 ايثار ، خوى نيكان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 ايثار ، عالى‏ترين خصلت اخلاقى است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای عبادت نفس خود را بفریب و با او ملایمت کن، با زور وادار به عبادتش نکن و در زمان فراغت و نشاطش او را به عبادت نگیر، مگر در واجباتی که باید آنها را در وقتشان به جای آوری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوش خود را به خوب شنیدن عادت ده و به سخنی که به اصلاح و پاکی تو نمی افزاید گوش مسپار.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندرزى كه هيچ گوشى آن را دور نمى اندازد و هيچ سودى با آن برابرى نمى كند، آن اندرزى است كه زبانِ گفتار از آن خاموش شود و زبانِ كردار بدان گويا گردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 خودت را اندرز ده. اگر از آن سود بردى، آن گاه مردم را نيز اندرز ده و گرنه از من شرم كن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميان شما و اندرز، پرده اى از بى خبرى آويخته است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسى كه خدا او را بر نفسش كمك نكند، از پند هيچ پندگويى سود نبرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسى كه خداوند براى او واعظى درونى قرار ندهد، موعظه هاى مردم هرگز در او سودمند نمى افتد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اى فرزند آدم! تا زمانى كه واعظى از درون دارى و به حسابرسى (اعمالِ خود) اهتمام مى ورزى و ترس (از خدا و كيفر الهى) جامه زيرين تو باشد و پرهيز بالاپوشت، پيوسته در خير و صلاح خواهى بود.