بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس ماه رمضان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آمد رمضان و التهابی ست به لب هر لحظه مرا حسرت آبی ست به لب با شوق لب تو “ربنا” می خوانم هر بوسـه به پای تو دعای مستجابی ست به لب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آمد رمضان هست دعا را اثری ، دارد دل من شور ونوای دگری ، ما بنده عاصی و گنهکار نوییم ، ای داور بخشنده به ما کن نظری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایـــا گفتم دست خالی، زشت است مهمانی رفتن!! دست پُر آمده ام دستی پُر از گنـاه چشمی پُر از امیـد بمانم یا برگردم؟!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مژده ای منتظران ماه خدا آمده است ماه شبهای مناجات و دعا آمده است ماه دلدادگی بنده به معبود رسید برسرسفره شاهانه گدا آمده است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امام صادق-ع: خواب روزه دار عبادت، خاموشي او تسبيح، عمل وي پذيرفته شده و دعاي او مستجاب است."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسافرپروازرمضان: پروازت بیخطر!اميدوارم توشه ات فراوان باشد و سهم سوغات من دعاى شبهاى قدرت. حلول ماه رمضان مبارك

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـ ـدایـ ـا بـ ـه حـ ـقـ ـه هـ ـمـ ـیـ ـن مـ ـاه ازگناهامون بگذر وهمه مریضاروشفابده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارخدایا ! وسوسه های نفس ، نگذاشت جانم درنهر رجب تطهیر شود از درآویختگان درخت طوبای شعبان هم که نبودم ترحم فرما و دردریای رحمت رمضانت مستقرم نما . فرارسيدن ماه رحمت وعبوديت مبارکباد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرما@@@بامیه000زولبیا$$$پنیر===نانGGGچای{} {}سبزی#&*یادت باشه اولین سفره افطارو من واست سفارشی چیدم تو هم سفارشی برام دعا کن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به قـــــــــــــــــــــول احســـــــانــــ علـــــــیـخــانیـــــــــــ:ماهتـــــــــــــــون عســــــــــــــــــل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه رمضان آمد و تمرین صبوری / هنگام دعای سحر و رزق سحوری برخیز که از قافله راز نمانیم / حیف است نیابیم در این جمع حضوری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام حلول رمضان مبارک. امیدوارم کسی سفره اش خالی نباشه و گلوش پربغض نباشه وپدری جلو زن وبچش شرمنده نباشه وتواین ماه فقط دغدغمون بخشیده شدن گناهامون باشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رمضان آمد و آهسته صدا کرد مرا ، مستعد سفر شهر خدا کرد مرا ، از گلستان کرم طرفه نسیمی بوزید ، که سرا پای پر از عطر و صفا کرد مرا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسافر رمضان پروازت بی خطر ... امیدوارم توشه ات فراوان باشد و سهم سوغات ما دعای شبهای قدر ... و التماس دعای وقت افطار باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه رمضان آمد، آن بند دهان آمد زد بر دهن بسته تا لذت لب بیند آمد قدح روزه، بشکست قدح ها را تا منکر این عشرت بی باده طرب بیند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای دوست ز رحمت دل اگاهم ده در ماه دعا سیر الی اللهم ده ماه رمضان و ماه مهمانی توست در محفل مهمانی خود راهم ده

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس ماه رمضان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آمد رمضان و التهابی ست به لب هر لحظه مرا حسرت آبی ست به لب با شوق لب تو “ربنا” می خوانم هر بوسـه به پای تو دعای مستجابی ست به لب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آمد رمضان هست دعا را اثری ، دارد دل من شور ونوای دگری ، ما بنده عاصی و گنهکار نوییم ، ای داور بخشنده به ما کن نظری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایـــا گفتم دست خالی، زشت است مهمانی رفتن!! دست پُر آمده ام دستی پُر از گنـاه چشمی پُر از امیـد بمانم یا برگردم؟!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مژده ای منتظران ماه خدا آمده است ماه شبهای مناجات و دعا آمده است ماه دلدادگی بنده به معبود رسید برسرسفره شاهانه گدا آمده است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امام صادق-ع: خواب روزه دار عبادت، خاموشي او تسبيح، عمل وي پذيرفته شده و دعاي او مستجاب است."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسافرپروازرمضان: پروازت بیخطر!اميدوارم توشه ات فراوان باشد و سهم سوغات من دعاى شبهاى قدرت. حلول ماه رمضان مبارك

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـ ـدایـ ـا بـ ـه حـ ـقـ ـه هـ ـمـ ـیـ ـن مـ ـاه ازگناهامون بگذر وهمه مریضاروشفابده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارخدایا ! وسوسه های نفس ، نگذاشت جانم درنهر رجب تطهیر شود از درآویختگان درخت طوبای شعبان هم که نبودم ترحم فرما و دردریای رحمت رمضانت مستقرم نما . فرارسيدن ماه رحمت وعبوديت مبارکباد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرما@@@بامیه000زولبیا$$$پنیر===نانGGGچای{} {}سبزی#&*یادت باشه اولین سفره افطارو من واست سفارشی چیدم تو هم سفارشی برام دعا کن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به قـــــــــــــــــــــول احســـــــانــــ علـــــــیـخــانیـــــــــــ:ماهتـــــــــــــــون عســــــــــــــــــل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه رمضان آمد و تمرین صبوری / هنگام دعای سحر و رزق سحوری برخیز که از قافله راز نمانیم / حیف است نیابیم در این جمع حضوری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام حلول رمضان مبارک. امیدوارم کسی سفره اش خالی نباشه و گلوش پربغض نباشه وپدری جلو زن وبچش شرمنده نباشه وتواین ماه فقط دغدغمون بخشیده شدن گناهامون باشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رمضان آمد و آهسته صدا کرد مرا ، مستعد سفر شهر خدا کرد مرا ، از گلستان کرم طرفه نسیمی بوزید ، که سرا پای پر از عطر و صفا کرد مرا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسافر رمضان پروازت بی خطر ... امیدوارم توشه ات فراوان باشد و سهم سوغات ما دعای شبهای قدر ... و التماس دعای وقت افطار باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه رمضان آمد، آن بند دهان آمد زد بر دهن بسته تا لذت لب بیند آمد قدح روزه، بشکست قدح ها را تا منکر این عشرت بی باده طرب بیند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای دوست ز رحمت دل اگاهم ده در ماه دعا سیر الی اللهم ده ماه رمضان و ماه مهمانی توست در محفل مهمانی خود راهم ده