بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز ماما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیامبر اکرم-ص: کسی که برای برآوردن نیاز بیماری تلاش ‏کند، خواه نیاز او برآورده شود یا نه، همانند روزی که از مادر متولد شده است از گناهان ‏پاک می ‏گردد. خوش به حالت و روزت مبارک!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

«ماما» با شوق و رنج می آموزد تا رنج انسان را به شوق و آرامش برساند روز ماما مبارک.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگاه که دردمندی سلامتخود را بازیابد آنگاه که دستی به نشان شکر به آسمان بلند شود، ملائک تو را می ستایند روز ماما مبارک.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درود و سپاس نثارت که با تحمل لحظه های دشوار سبزی نگاهت را تقدیم سیمای لطیف نوزادان میکنی روزت مبارک.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو نوازشگر مولود بهشتی بر فرش نام تو ثبت بماند به نکویی در عرش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزت مبارک ای سراپا سبزی که اولین نگاه، اولین نفس، اولین لبخند، اولین فریاد، اولین شوق و اولین عشق را نظاره گری …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ر میان دستهایت عشق پیدا میشود زیر باران نگاهت نسترن وا میشود با عبور واژه از گوشه لبهای تو مهربانیهای قلبت خوب معنا میشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا تو قبل از یک مادر محبت و عشق را در دستهای ما به ودیعه گذاشتی تا یک تولد را در آغوش گیریم … ما به این عنایت در بین خود محتاجیم،آن را از ما دریغ ندار … روز جهانی ماما مبارک.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوزاد اولین نگاه معصومانه اش را به تو هدیه میکند و تو اولین کسی هستی که گریه اش را صبوری می کنی، صبوری و معصومیت بدرقه راهت …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزاران گل باغچه زندگی بوسه می زنند بر دستان آن فرشته ای که ساکن خانه ایست در خیابان بهار،کوچه اردیبهشت، پلاک 15 … روزت مبارک.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماما ضربان قلب آینده را می شنود … روز ماما، روز فرشته های مهربان خدا مبارک.

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز ماما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیامبر اکرم-ص: کسی که برای برآوردن نیاز بیماری تلاش ‏کند، خواه نیاز او برآورده شود یا نه، همانند روزی که از مادر متولد شده است از گناهان ‏پاک می ‏گردد. خوش به حالت و روزت مبارک!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

«ماما» با شوق و رنج می آموزد تا رنج انسان را به شوق و آرامش برساند روز ماما مبارک.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگاه که دردمندی سلامتخود را بازیابد آنگاه که دستی به نشان شکر به آسمان بلند شود، ملائک تو را می ستایند روز ماما مبارک.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درود و سپاس نثارت که با تحمل لحظه های دشوار سبزی نگاهت را تقدیم سیمای لطیف نوزادان میکنی روزت مبارک.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو نوازشگر مولود بهشتی بر فرش نام تو ثبت بماند به نکویی در عرش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزت مبارک ای سراپا سبزی که اولین نگاه، اولین نفس، اولین لبخند، اولین فریاد، اولین شوق و اولین عشق را نظاره گری …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ر میان دستهایت عشق پیدا میشود زیر باران نگاهت نسترن وا میشود با عبور واژه از گوشه لبهای تو مهربانیهای قلبت خوب معنا میشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا تو قبل از یک مادر محبت و عشق را در دستهای ما به ودیعه گذاشتی تا یک تولد را در آغوش گیریم … ما به این عنایت در بین خود محتاجیم،آن را از ما دریغ ندار … روز جهانی ماما مبارک.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوزاد اولین نگاه معصومانه اش را به تو هدیه میکند و تو اولین کسی هستی که گریه اش را صبوری می کنی، صبوری و معصومیت بدرقه راهت …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزاران گل باغچه زندگی بوسه می زنند بر دستان آن فرشته ای که ساکن خانه ایست در خیابان بهار،کوچه اردیبهشت، پلاک 15 … روزت مبارک.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماما ضربان قلب آینده را می شنود … روز ماما، روز فرشته های مهربان خدا مبارک.