بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

همه الگوهای پیامک و اس ام اس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرم توى گوشيم بود مامانم گفت:  پاشو به گلدونها آب بدهبدون اينكه سرمو بلند كنم جواب دادم:! بذار تو اين ماه مبارك حال گياهان كويرى رو درك كنن..كسى ميدونه چجورى ميشه اثر دمپايى رو از روى صورت برطرف كرد؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میتوان باهم بود بی هراس از همه فاصله ها میتوان دلخوش کرد به صدای تپش ثانیه ها ای صمیمی ای خوب باشما هست دلم باوجود همه فاصله ها!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق، سبب رسیدن به خداست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت حسابی منو دور بزن!!! خوب که سرت گیج رفت میوفتی جلو پای خودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر شکست می‌خورم تا راه شکست دادن را بیاموزم . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی... همه دنیا فدای خنده های کسی که دوستش داری !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصن همسایه ای که وای فایشون رمز نداشته باشه که فقط یه همسایه معمولی نیست که ..... . . . . . ازبچهای ناز روزگاره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخن فردوسی : همه جای ایران سرای من است. . . . . . . . . سخن بابای من : . . . . . همه ی لیوان ها لیوان منند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این جا،هوا سوز غریبی دارد تو با چشم های بسته نگاهم می کنی و من  چشم به آسمانی که نمی بینم فرشته ای راصدا می زنم تا با گرمای دستان حریرش بیاید و…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کشت عمل بس است یک خوشه مرا در روی زمین بس است یک گوشه مرا تا چند چو کاه گرد خرمن گردیم چون مرغ بس است دانه‌ای توشه مرا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم با داشتن 18 سال سن هنوز از خمیردندون بچه استفاده میکنم تازه سرمم با شامپو بچه میشورم بله ما کودک درونمون بیرونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ریسمان پاره را می توان دوباره گره زد دوباره دوام می آورد اما هرچه باشد ریسمان پاره است است شاید ما دوباره همدیگر را دیدار کنیم اما در آنجا که ترکم کردی هرگز دوباره مرا نخواهی یافت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مست غم عشقم با خنده خمارم کن ، صیاد اگر هستی با بوسه شکارم کن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای تعجیل در فرج امام زمان . نه صلوات بی عمل فایده ای ندارد شیعه ی منتظر یکی، یکی گناهانت را ترک کن . . الهم عرفنی حجتک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لالای لای لای لالای لای اس اس باقهرمانی دمیگه بای بای لالای لای لای لالای لای اس با قهرمانی دیگه بابای به افتخار پرسپولیسی ها بزن لایکو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـسـیـر را بـه خـاطـر بـسـپـار مـقـصـد هـمـان مـسـیـر اسـت...

همه الگوهای پیامک و اس ام اس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرم توى گوشيم بود مامانم گفت:  پاشو به گلدونها آب بدهبدون اينكه سرمو بلند كنم جواب دادم:! بذار تو اين ماه مبارك حال گياهان كويرى رو درك كنن..كسى ميدونه چجورى ميشه اثر دمپايى رو از روى صورت برطرف كرد؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میتوان باهم بود بی هراس از همه فاصله ها میتوان دلخوش کرد به صدای تپش ثانیه ها ای صمیمی ای خوب باشما هست دلم باوجود همه فاصله ها!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق، سبب رسیدن به خداست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت حسابی منو دور بزن!!! خوب که سرت گیج رفت میوفتی جلو پای خودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر شکست می‌خورم تا راه شکست دادن را بیاموزم . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی... همه دنیا فدای خنده های کسی که دوستش داری !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصن همسایه ای که وای فایشون رمز نداشته باشه که فقط یه همسایه معمولی نیست که ..... . . . . . ازبچهای ناز روزگاره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخن فردوسی : همه جای ایران سرای من است. . . . . . . . . سخن بابای من : . . . . . همه ی لیوان ها لیوان منند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این جا،هوا سوز غریبی دارد تو با چشم های بسته نگاهم می کنی و من  چشم به آسمانی که نمی بینم فرشته ای راصدا می زنم تا با گرمای دستان حریرش بیاید و…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کشت عمل بس است یک خوشه مرا در روی زمین بس است یک گوشه مرا تا چند چو کاه گرد خرمن گردیم چون مرغ بس است دانه‌ای توشه مرا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم با داشتن 18 سال سن هنوز از خمیردندون بچه استفاده میکنم تازه سرمم با شامپو بچه میشورم بله ما کودک درونمون بیرونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ریسمان پاره را می توان دوباره گره زد دوباره دوام می آورد اما هرچه باشد ریسمان پاره است است شاید ما دوباره همدیگر را دیدار کنیم اما در آنجا که ترکم کردی هرگز دوباره مرا نخواهی یافت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مست غم عشقم با خنده خمارم کن ، صیاد اگر هستی با بوسه شکارم کن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای تعجیل در فرج امام زمان . نه صلوات بی عمل فایده ای ندارد شیعه ی منتظر یکی، یکی گناهانت را ترک کن . . الهم عرفنی حجتک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لالای لای لای لالای لای اس اس باقهرمانی دمیگه بای بای لالای لای لای لالای لای اس با قهرمانی دیگه بابای به افتخار پرسپولیسی ها بزن لایکو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـسـیـر را بـه خـاطـر بـسـپـار مـقـصـد هـمـان مـسـیـر اسـت...